januari 2010

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland
  • K. Koffijberg, J.H. Beekman, F. Cottaar, B.S. Ebbinge, H.P. van der Jeugd, J. Nienhuis, D. Tanger, B. Voslamber & E. van Winden
  • Aantallen en trends van overwinterende ganzen in Vlaanderen
  • K. Devos & E. Kuijken
  • Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen
  • D. Bos, Th. Boudewijn & J.P. Bakker
  • Interviews; ‘Best onaangenaam, al die ganzen op je land’
  • Rik Nijland
  • Toenemende aantallen ganzen, toenemende kosten?
  • F.P.J. van Bommel & T.M. van der Have
  • Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en Smienten
  • F.F. van der Zee, D. Bos, Th.C.P. Melman, P.J. van der Reest, R.H.M. Verhoeven & M. Wesselius
  • Bescherming van overwinterende ganzen in België
  • E. Kuijken
  • Kleurring- en Halsbandprogramma’s bij ganzen
  • Broedende ganzen in Nederland
  • B. Voslamber, H.P. van der Jeugd & K. Koffijberg
  • Spectaculaire toename van Grauwe ganzen in Saeftinghe
  • H.J.W.G Castelijns & C. Jacobusse
  • Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands
  • J.Th. Vulink, M. Tosserams, J. Daling, H.van Manen & M. Zijlstra
  • Casus: Natuurontwikkeling en nieuwe natuur in de Delta lokken broedende ganzen
  • G.L. Ouweneel
  • Effect van zomerbegrazing door Grauwe ganzen op de uitbreiding van waterriet
  • E.S. Bakker
  • Ganzen brengen landbouw naar het ven
  • E. Brouwer & T.G.Y. van den Broek
  • Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en Brandganzen
  • D. Kleijn & D. Bos
  • Bestrijding van Grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau
  • B. Voslamber
  • Beheer van overzomerende ganzen door Natuurmonumenten
  • B.W.A.F.H. van den Boom, B.F. van Tooren, E.H. de Hoop & T.G.Y. van den Broek
  • Ganzen in de Lage Landen
  • B.S. Ebbinge, B. Voslamber, M. Wesselius, J.C.E.W. Hooijmeijer, P.J. van der Reest & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer
  • Mededeling/Advertenties