november 2010

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Is het ‘jaar van de biodiversiteit’ een succes?
  • Rik Nijland
  • Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen
  • B.F. van Tooren & E. Brouwer
  • De ten zuiden van Oisterwijk gelegen geschakelde vennen Voorste Goorven, Witven en Van Esschenven waren van oudsher zeer soortenrijk aan sieralgen. In de loop van de vorige eeuw verminderde de kwaliteit van deze vennen echter zichtbaar, hetgeen aanleiding vormde om de vennen eind vorige eeuw op te schonen. De ontwikkeling van de sieralgen is daarna jaarlijks gevolgd. Is de ingreep geslaagd?

  • pdf downloaden Reactie: Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten?
  • J. Runhaar & J.P.M. Witte
  • Auterus Runhaar en Witte reageren op het artikel van Wamelink et al. ‘Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden’ uit het julinummer van DLN.

   "Indicatiewaarden kunnen inderdaad leiden tot een reductie van de analysekosten,
   maar we delen niet de suggestie van Wamelink et al. dat bodemanalyses voortaan
   overbodig zijn. In onze reactie gaan we eerst in op de manier waarop indicatiewaarden zijn gebruikt om standplaatscondities te bepalen,..."

  • Natuur en recreatie samen op de evenwichtsbalk
  • T.J. Wams & S. de Heij
  • Naar aanleiding van de platformbijdrage van De Raad, Ouweneel & Bijlsma ‘Natuurbescherming verwordt tot pretparkbeheer!’ in afgelopen meinummer (146-147) hier de visie van Natuurmonumenten.

  • Verbeterde toegang van informatie over vogeltrends in Natura2000-gebieden
  • K. Koffijberg
  • Revisie en update van kritische N-depositiewaarden voor Europese natuur
  • R. Bobbink, H.B.M. Tomassen, M.J. Weijters & J.-P. Hettelingh
  • Wat kost het behoud van onze akkervogels?
  • J.F.F.P. Bos, H. Sierdsema, H. Schekkerman & C.W.M. van Scharenburg
  • Hoe verloopt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor akkervogels? Kunnen de geformuleerde akkervogeldoelen met de beschikbare gelden wel gehaald worden? Op basis van de uiteenlopende bottlenecks van drie akkervogelsoorten, Patrijs, Veldleeuwerik en Geelgors, is een inschatting gemaakt van kosten die nodig zijn om maatregelen ten behoeve van akkervogels te kunnen nemen. De belangrijkste uitkomsten uit het rapport ‘Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets!’ (Bos et al., 2010) zijn samengevat.

  • Werk in uitvoering: Herstel van de dynamische natuur van de Kop van Schouwen
  • J.A. Sluiter
  • Overzicht 111de jaargang (2010)
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • Platform: De Nederlandse biodiversiteit is met verder polderen niet te herstellen
  • T. Piersma & H. Olff
  • Het door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘internationale jaar van de biodiversiteit’ is een goed moment om te evalueren of de ambities van 10 jaar geleden zijn waargemaakt. Om eens stil te staan bij de vraag wat Nederland, wat betreft biodiversiteit, de wereld eigenlijk te bieden heeft? Neemt Nederland haar verantwoordelijkheid om de soorten en ecosystemen die kenmerkend zijn voor dit deel van de wereld voor toekomstige generaties te behouden?