maart 2011

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden ‘Genetica in natuurbeheer’: hoe ver staan we anno 2011?
  • M. Hoffmann
  • pdf downloaden Aandacht voor genetische aspecten in natuurbeheer
  • P. Breyne & J. Mergeay
  • Algemene inleiding tot de relatie tussen genetica en natuurbeheer

  • pdf downloaden Genetica in het natuurbeheer: een onderschat werkinstrument
  • H.P. Koelewijn & A.T. Kuiters
  • Overzicht van hoe genetica gebruikt kan worden als monitoringsinstrument met ter illustratie het voorbeeld van de herintroductie van de Otter in Nederland.

  • pdf downloaden Hoe fragmentatie en genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van populaties ondermijnen: experimentele evidentie
  • R. Bijlsma, J. Bakker, D. Joubert & M.E.C. van Rijswijk
  • Aan de hand van de modelsoort Drosophila melanogaster (fruitvlieg) is nagegaan wat de effecten zijn van habitatfragmentatie en genetische drift op het aanpassingsvermogen en de overlevingskansen van populaties.

  • pdf downloaden Genetisch onderzoek van zoetwatervissen ten dienste van natuurbeheer
  • J.A.M. Raeymaekers, K. De Gelas, A. Kobler, M.H.D. Larmuseau, G.E. Maes, J.K.J. Van Houdt, W. Van Neer & F.A.M. Volckaert
  • Genetisch onderzoek naar riviervissen in relatie tot effecten van waterkwaliteit op de overlevingskansen van riviervissen, de problematiek van habitatfragmentatie (barrières voor vismigratie), herintroducties en de aanwezigheid van exoten.

  • pdf downloaden Routinematige screening van genetische barcodes bij groene kikkers legt verborgen invasies bloot
  • J. Mergeay, G. Holsbeek, F.A.M. Volckaert & L. De Meester
  • Hoe DNA-barcoding kan bijdragen aan tracering van invasies van exoten, zoals bij groene kikkers.

  • pdf downloaden Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren
  • A. Vanden Broeck & S.M.G. de Vries
  • Voorbeeld van problematiek van exoten aan de hand van genetische vervuiling bij de Zwarte populier.

  • pdf downloaden Genetische verbondenheid en diversiteit bij Huismussen: van het platteland naar de stad
  • C. Vangestel, J. Mergeay & L. Lens
  • De invloed van antropogene druk en veranderende leefomstandigheden op genetische variatie en genetische uitwisseling tussen populaties van Huismussen, en de kansen voor instandhouding van deze soort.

  • pdf downloaden Milieu en Genetica, twee zijden van dezelfde natuurbeheermedaille
  • P. Vergeer & N.J. Ouborg
  • Analyse van de invloed van genetische factoren en omgevingscondities op het wel en wee van populaties van Blauwe knoop (Succisa pratensis

  • pdf downloaden Door studenten/promovendi
  • R. Kentie, R. Radersma & J. Ouwehand
  • promovendi van het ‘Centre for Ecological and Evolutionary Studies’ (RUG)

  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden Begrippenlijst
  •