juli 2013

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Natuurkwaliteit en biogeochemie
  • De redactie
  • Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen!
  • M. van Mullekom, E.C.H.E.T. Lucassen, M.J. Weijters, H.B.M. Tomassen, R. Bobbink & A.J.P. Smolders
  • Het veenweidegebied: pompen en verzuipen?
  • A.J.P. Smolders, J. van Diggelen, J. Loermans, G. van Dijk, M. van Mullekom & L.P.M. Lamers
  • Effecten van verhoogde stikstofdepositie: is herstelbeheer zinvol?
  • R. Bobbink, L.J.L. van den Berg, H.B.M. Tomassen & M.J. Weijters
  • Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten
  • E. Brouwer & E.C.H.E.T. Lucassen
  • Waternatuur in een veranderend klimaat
  • L.P.M. Lamers, M. Poelen, L.J.L. van den Berg, J.J.M. Geurts, J.G.M. Roelofs & A.J.P. Smolders
  • Interview met Jan Roelofs, wetenschappelijk directeur van Onderzoekcentrum B-WARE: “Grondig biogeochemisch onderzoek onmisbaar voor natuurherstel.”
  • Marion de Boo
  • pdf downloaden Introductie van soorten via maaisel na herinrichting: ongeduld of wijsheid?
  • R. Loeb & M. Weijters
  • Werk in uitvoering; Omhoog met het veen: herstel van veengroei in het Ilperveld
  • B.P. van de Riet, E. van den Elzen, L.P.M. Lamers & N. Hogeweg
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer
  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en It Fryske Gea