september 2013

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Ongewervelden en natuurbeheer
  • Redactie
  • Aandacht voor ongewervelden in het natuurbeleid
  • M.F. Wallis de Vries
  • 1000-soortendagen markeren belang van ongewervelden
  • E.O. Colijn
  • Spinnen in een ruimtelijke en evolutionaire context van natuurbeheer
  • D. Bonte, K. Lambeets & M. Vandegehuchte
  • Zweefvliegen houden van oude bossen
  • W. van Steenis & M. Reemer
  • pdf downloaden Kevers van dood hout
  • De Vermiljoenkever: een voor Nederland nieuwe habitatrichtlijnsoort geeft aanwijzingen voor bosbeheer
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, A.P.J.A. Teunissen & C.F.P. Vendrig
  • Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen
  • S. Schelfhout, A. De Schrijver, L. Vesterdal, J. Mertens & K. Verheyen
  • De invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel
  • E.P. Brinkman & W.H. van der Putten
  • Zonder dood, minder leven; Ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer
  • E.O. Colijn & B. Beekers
  • Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, J.T. Smit, K. Veling & M.F. Wallis de Vries
  • Begrazing: een vloek of een zegen voor sprinkhanen?
  • M.J.J. Schrama & A.L.D. van der Plas
  • Mierengemeenschappen in het heidelandschap
  • R. Versluijs, J.J. Vogels & C.G.E. van Noordwijk
  • Profiteren geleedpotigen van maaiselverspreiding in natuurontwikkelingsgebieden?
  • C.G.E. van Noordwijk & A. Klimkowska
  • Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden?
  • B. Wouters & H.H. van Oosten
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.