januari 2014

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk
  • H.B.M. Tomassen, L. van Tweel-Groot & A.J.P. Smolders
  • Cruciaal voor het herstel van hoogvenen is de vorming van een deels uit levend veenmos bestaande toplaag van het hoogveen (acrotelm) die de effecten van waterstandsschommelingen kan opvangen. De vraag is of door vernatting in verdroogde hoogveenrestanten zich inderdaad een nieuwe acrotelm kan ontwikkelen en op welke termijn. Om hier inzicht in te krijgen zijn verdroogde plaggen uit het Natura 2000-gebied Wierdense Veld experimenteel vernat. De resultaten hiervan geven inzicht in de potentie van het Wierdense Veld, waar recentelijk hydrologische maatregelen zijn genomen om hoogveenvorming te stimuleren.

  • Column; Zijn we wel klaar voor wilde natuur?
  • Predatie in een stadspopulatie van de Grauwe gans in Zoetermeer
  • F.W.J. Havekes, M. Snoek, D.D. Ofman & M.J.M. Hoogkamer
  • In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.

   F.W.J. Havekes, M. Snoek, D.D. Ofman & M.J.M. Hoogkamer
   In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.
  • De broedvogels van de Beninger Slikken, 1969-2013
  • J.W.M. Kuijpers
  • In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. Welke invloed heeft dit na ruim 40 jaar gehad op de broedvogels van de Beninger Slikken? Waardoor zijn de opgetreden veranderingen veroorzaakt en welke ontwikkelingen voor de toekomst zijn te verwachten?

  • Technologie bij natuuronderzoek; Het gebruik van fotovallen bij boommarteronderzoek
  • R. van den Akker
  • Zomerschroeforchis terug in Nederland (inclusief rectificatie)
  • C.A.J. Kreutz
  • De laatste waarneming van de Zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis) in Nederland dateert uit 1936, in België uit 1954. In 2012 echter is de soort in Nederland in de omgeving van één van de oude groeiplaatsen teruggevonden. In 2013 was de populatie nog aanwezig, maar had deze onder de droogte te lijden. Met deze spectaculaire ontdekking is Nederland een uiterst zeldzame en bedreigde soort rijker.  Dit artikel gaat over de kenmerken, bijzonderheden en kansen voor de Zomerschroeforchis en haar situatie in Nederland en Europa.

  • Door studenten/ promovendi
  • Bijdragen vanuit vakgroep natuur- en milieubeheer van Thomas More (B) o.b.v. Michaël Cassaert en onderzoeksgroep Dier&Welzijn van KU Leuven/Thomas More (B).

  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Het Drentse Landschap.

   De12Landschappen
   Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Het Drentse LaDe12Landschappen ndschap.Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Het Drentse Landschap.