mei 2014

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren
  • F. van den Brink, M. de Graaf, P. Schipper, M. Schoor & I. Schimmel
  • Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers; 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden
  • B.W.E. Peters, W. Overmars, G. Kurstjens & J.G.M. Rademakers
  • Naar een duurzaam beheer van de Schelde
  • T. Maris, L. Coen, W. Dauwe, W. Mertens, E. Van den Bergh & P. Meire
  • Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn
  • G. van Geest & S. Teurlincx
  • Werk in uitvoering; De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas
  • E.T.M. Overkamp & F.C.M. Kerkum
  • Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel
  • A.G. Klink, M.M. Schoor, H.D. van Rheede & P.P. Duijn
  • Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen
  • M. Dorenbosch. N. van Kessel, J. Kranenbarg, F. Spikmans, W.C.E.P. Verberk & R.S.E.W. Leuven
  • Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
  • M. de Lange, J. Noordijk & M. Nijssen
  • Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad
  • N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg , G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
  • Ondiepe overstromingsvlakte als missing link
  • G. Kurstjens, G. van Geest, B.W.E. Peters & T.B.M. Wijers
  • Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch
  • Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling
  • P.W.F.M. Hommel, R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop, G.J. Maas, R.W. de Waal & E.J. Weeda
  • Interviews: Toekomstvisie grote rivierengebied
  • Ria Dubbeldam
  • Met Margriet Schoor (RWS), David van Raalten (Arcadis), Tom Buijse (Deltares), Rob Leuven (Radboud Universiteit)

  • Ecologisch herstel Grote Rivieren: hoe zit het met de komst van de ooievaar?
  • F.W.B. van den Brink, M.C.C. de Graaf, P.C. Schipper, M.M. Schoor & H.L. Schimmel-ten Kate