mei 2014

» Lees meer

Verschenen uitgaven

    • pdf downloaden Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren
    • F. van den Brink, M. de Graaf, P. Schipper, M. Schoor & I. Schimmel
    • Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers; 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden
    • B.W.E. Peters, W. Overmars, G. Kurstjens & J.G.M. Rademakers
    • Naar een duurzaam beheer van de Schelde
    • T. Maris, L. Coen, W. Dauwe, W. Mertens, E. Van den Bergh & P. Meire
    • Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn
    • G. van Geest & S. Teurlincx
    • Werk in uitvoering; De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas
    • E.T.M. Overkamp & F.C.M. Kerkum
    • Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel
    • A.G. Klink, M.M. Schoor, H.D. van Rheede & P.P. Duijn
    • Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen
    • M. Dorenbosch. N. van Kessel, J. Kranenbarg, F. Spikmans, W.C.E.P. Verberk & R.S.E.W. Leuven
    • Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
    • M. de Lange, J. Noordijk & M. Nijssen
    • Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad
    • N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg , G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
    • Ondiepe overstromingsvlakte als missing link
    • G. Kurstjens, G. van Geest, B.W.E. Peters & T.B.M. Wijers
    • Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch
    • Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling
    • P.W.F.M. Hommel, R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop, G.J. Maas, R.W. de Waal & E.J. Weeda
    • Interviews: Toekomstvisie grote rivierengebied
    • Ria Dubbeldam
    • Met Margriet Schoor (RWS), David van Raalten (Arcadis), Tom Buijse (Deltares), Rob Leuven (Radboud Universiteit)

    • Ecologisch herstel Grote Rivieren: hoe zit het met de komst van de ooievaar?
    • F.W.B. van den Brink, M.C.C. de Graaf, P.C. Schipper, M.M. Schoor & H.L. Schimmel-ten Kate