juli 2017

» Lees meer

Verschenen uitgaven

    • pdf downloaden Inleiding themanummer exoten  
    • pdf downloaden Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten
    • L. de Hoop, J.M.M. van der Loop, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
    • pdf downloaden De aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen
    • T. Adriaens, H. Verreycken & B.A. D'hondt
    • pdf downloaden Hoe om te gaan met invasieve exoten in het natuurbeheer?
    • H.N. Siebel & M.H. Rijks
    • pdf downloaden Exotenbeheer van (besdragende) struiken in de duinen
    • D. Groenendijk & V. van der Spek
    • pdf downloaden Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen)
    • T. Adriaens, Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck
    • pdf downloaden Wegvangen van Pallas’ eekhoorn bij Weert
    • V.A.A. Dijkstra & M.J.J. La Haye
    • pdf downloaden Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak
    • J. Noordijk, P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks
    • pdf downloaden Bestrijding van Aziatische duizendknopen
    • J.F. Oldenburger & J. Penninkhof
    • pdf downloaden Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden
    • R.S.E.W. Leuven, R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, L. van Kemenade, J. Matthews, B. Ode, B. Simons, J.L.C.H. van Valkenburg & G. van der Velde
    • pdf downloaden Interview; Nieuwkomers bij het waterschap
    • R. Nijland
    • pdf downloaden Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?
    • B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk & E.S. Bakker
    • pdf downloaden Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen
    • J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, J.L.C.H. van Valkenburg, L. de Hoop, B. Ode & R.S.E.W. Leuven
    • pdf downloaden Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied?
    • H.F. van Dobben, J. Lamsma & H. Kampf
    • pdf downloaden Exoten in de Nederlandse kustwateren
    • A. Gittenberger & M. Rensing
    • pdf downloaden De toekomst van exoten
    • De themaredactie
    • pdf downloaden LandschappenNL
    • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.