juli 2017

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Inleiding themanummer exoten  
  • pdf downloaden Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten
  • L. de Hoop, J.M.M. van der Loop, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
  • pdf downloaden De aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen
  • T. Adriaens, H. Verreycken & B.A. D'hondt
  • pdf downloaden Hoe om te gaan met invasieve exoten in het natuurbeheer?
  • H.N. Siebel & M.H. Rijks
  • pdf downloaden Exotenbeheer van (besdragende) struiken in de duinen
  • D. Groenendijk & V. van der Spek
  • pdf downloaden Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen)
  • T. Adriaens, Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck
  • pdf downloaden Wegvangen van Pallas’ eekhoorn bij Weert
  • V.A.A. Dijkstra & M.J.J. La Haye
  • pdf downloaden Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak
  • J. Noordijk, P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks
  • pdf downloaden Bestrijding van Aziatische duizendknopen
  • J.F. Oldenburger & J. Penninkhof
  • pdf downloaden Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden
  • R.S.E.W. Leuven, R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, L. van Kemenade, J. Matthews, B. Ode, B. Simons, J.L.C.H. van Valkenburg & G. van der Velde
  • pdf downloaden Interview; Nieuwkomers bij het waterschap
  • R. Nijland
  • pdf downloaden Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?
  • B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk & E.S. Bakker
  • pdf downloaden Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen
  • J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, J.L.C.H. van Valkenburg, L. de Hoop, B. Ode & R.S.E.W. Leuven
  • pdf downloaden Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied?
  • H.F. van Dobben, J. Lamsma & H. Kampf
  • pdf downloaden Exoten in de Nederlandse kustwateren
  • A. Gittenberger & M. Rensing
  • pdf downloaden De toekomst van exoten
  • De themaredactie
  • pdf downloaden LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.