oktober 2019

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Noordse woelmuizen en natuurbeheer in de Nieuwkoopse plassen
  • M. van Schie & J. Zielman
  • Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
  • M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb & J. Vogels
  • Is de amazonemier in Nederland en België nagenoeg uitgestorven?
  • A. van Loon, J. Noordijk, J. Cox, F. Vankerkhoven, K. Gielen & L. Crevecoeur
  • Natuurbescherming als hartstocht
  • F. Saris
  • Hoogstaande zonnecollectoren faciliteren hoge plantendiversiteit op groendak
  • H.J. van der Kolk & P. van den Berg
  • Nederlandse kalktuf bronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa
  • H. de Mars, G. van Dijk, B. van der Weijden, A. Grootjans & F. Smolders
  • Gelderse tapuiten, een zwanenzang
  • H. van Oosten
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.
   Deze keer berichten van het Limburgs Landschap en het Utrechts Landschap.