maart 2020

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • De nieuwe Heukels; een flora vol verrassingen
  • Leni Duistermaat heeft het stokje overgenomen van Ruud van der Meijden als auteur van de standaardflora van Nederland. Hoe brengt ze het ervan af?

  • Wat weten we na vijf jaar tuintelling?
  • J. Louwe Kooijmans, J. Schoppers & K. Veling
  • Sinds 2015 is er de Jaarrond Tuintelling. Hoe succesvol is dit citizen science-project in het verzamelen van gegevens? Welke soorten worden waargenomen en in welke aantallen? En wat worden we wijzer van al die waarnemingen?

  • Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1): Effecten op vegetatie en fauna van duingraslanden
  • C. Aggenbach, M. Nijssen, A. Kooijman, B. Arens, Y. Fujita & M. van Til
  • Subtiele verstuiving kan in kustduinen leiden tot kwaliteitsverbetering. Het herstel van kleinschalige dynamiek door het activeren van stuifkuilen is dan ook een herstelmaatregel die steeds vaker wordt toegepast. De ecologische effecten hiervan zijn nu in kaart gebracht.

  • Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (2): Sturende factoren, maatregelen en herstelstrategieën voor dynamiek
  • B. Arens, C. Aggenbach, A. Kooijman, M. Nijssen & M. van Til
  • Veel beheerders maken plannen om verstuiving in duingebieden te bevorderen, omdat dit de negatieve effecten van stikstofdepositie mitigeert. Maar op welke wijze kan reactivatie van verstuiving als herstelmaatregel voor droge duingraslanden worden ingezet?

  • Ook groter wild door kleinere faunatunnel
  • D. Emond, O. van de Veer & A. Ebregt
  • Voor faunatunnels wordt de verhouding tussen breedte, hoogte en lengte als maatgevend gezien voor welke typen wild gebruikmaken van de tunnel. Daar hebben de dieren zelf soms lak aan.

  • Heeft begrazing met wisenten invloed op de broedvogelstand?
  • D. Groenendijk, E. Kieft & E. Rodriguez Gonzalez
  • In april 2007 zijn wisenten in het Kraansvlak geïntroduceerd. In dat jaar startten er ook broedvogelinventarisaties in dit duingebied. Dit artikel gaat in op de mogelijke invloed van de begrazing door wisenten op de broedvogelstand.

  • Door studenten/promovendi: Overlap in de leefgebieden van boerderijkatten en weidevogels
  • K. Betjes, A. Frehner, N. Froitzheim & S. Hillerbrand
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en It Fryske Gea.