mei 2020

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Gokken met steenmeel
  • In de strijd tegen verzuring, vermesting en uitspoeling van mineralen wordt een nieuw wapen ingezet: uitstrooien van steenmeel over bos en hei. Journalist Rob Buiter gaat na of dit een wondermiddel is, of een riskant experiment. En wordt de natuur er beter van? ‘Misschien komen we er over een aantal jaren achter dat we vooral de verruiging hebben gestimuleerd’, vreest hoogleraar Henk Siepel.

    

  • De blauwband rukt op
  • Een exotisch visje dat vanuit het zuiden Nederland verovert, draagt een gevaarlijke parasiet bij zich. Zelf heeft de vis daar geen last van, maar brasem, karper, blankvoorn en het vetje leggen soms wel het loodje.

  • Graslanden met meer bloemen
  • Veel natuurgraslanden die al jaren worden verschraald, blijven arm aan kruiden en bloemen. Daardoor zijn ze minder aantrekkelijk voor dieren én voor recreanten. In een jarenlange studie van graslanden op zandgrond werden mooie resultaten geboekt met roggeteelt en zwarte braak om de dominantie van grassen te doorbreken. In een vervolgartikel wordt gespeculeerd over de mogelijkheden om ook fosfaatrijke graslanden een hogere natuurwaarde te geven.

  • Bijen en dijken
  • Dijken kunnen zo veel meer zijn dan alleen een verdedigingslinie tegen het water. In dit artikel wordt het belang belicht van dijken langs de Waal bij Nijmegen voor planten en wilde bijen.

  • Het Smoddebos
  • Het Smoddebos is een bijzonder eiken-haagbeukenbos in Twente, met een uitbundige bloei van voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon en slanke sleutelbloem. Onderzoekers bespreken de ontwikkeling van flora en vegetatie.

  • Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 22 mei.  

    

    

   Bent u nog geen abonnee? Als u zich voor woensdag 6 mei 16:00 u. aanmeldt, krijgt u dit nummer thuisgestuurd.  

    

   Neem een abonnement