januari 2021

» Lees meer

Verschenen uitgaven

    • Open duin gered, nauwe korfslak in de verdrukking
    • Stikstofneerslag heeft ervoor gezorgd dat veel open duingraslanden begroeid zijn geraakt met struweel, zoals duindoornstruiken. De afgelopen decennia is een hoop geld en energie gestoken in maatregelen om het open duin in ere te herstellen. Maar dat gaat ten koste van de nauwe korfslak, een huisjesslak van slechts 2 millimeter hoog. Arno Boesveld, Sylvia van Leeuwen, Tello Neckheim en Adriaan Gmelig Meyling van de Stichting ANEMOON luiden de noodklok.

    • Droge ecosystemen herstellen langzamer dan natte
    • Provincies financieren herstelmaatregelen om de biodiversiteit in het natuurnetwerk te verbeteren. Hebben die effect? Jazeker, maar vooral op natte ecosystemen. Bij droge ecosystemen is er minder resultaat, schrijven Dirk-Jan van der Hoek en Paul Giesen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Bart de Knegt van Wageningen Environmental Research. Wat er mis gaat, lees je in het komende nummer van De Levende Natuur.