september 2017

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

September 2017

Het septembernummer is verschenen! In dit nummer o.a. een artikel over wisenten en recreanten, Griend en langjarige bemestingsexperimenten in de Drentsche Aa. Van dit laatste artikel zijn de bijlagen te downloaden via de inhoudsopgave.

» Lees meer

Bezorging

Er is enige twijfel ontstaan over de correcte bezorging van het tijdschrift. In hoeverre heeft u als abonnee dit jaar een nummer niet ontvangen? Graag een berichtje als dat het geval is: administratie@delevendenatuur.nl. U ontvangt het nummer dan alsnog (zolang de voorraad strekt).

Oproep kopij

De redactie nodigt onderzoekers graag uit om hun bevindingen en resultaten op het gebied van natuurbehoud en –beheer te delen met andere DLN-lezers.
Momenteel is sprake van schaarste aan artikelen, waardoor de kans groot is dat uw artikel snel geplaatst kan worden. We zien uw bijdragen/ opinies/ etc. graag tegemoet op redactie@delevendenatuur.nl
Zie voor richtlijnen de knop ‘voor auteurs’.

» Lees meer

Oude nummers DLN voor natuur-educatieve doelen

De Levende Natuur heeft nog veel oude nummers. De nummers van vóór 2015 stellen we graag ter beschikking voor educatieve doelen, zoals opleidingen biologie / ecologie, scholen, natuurcursussen, etc. De oude nummers kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt voor lessen of uitgedeeld aan cursisten / studenten. De enige voorwaarde is dat u wijst op het abonnement van DLN. Anders dan eventueel verzendkosten zijn er geen kosten. Zolang de voorraad strekt kan rekening worden gehouden met eventuele voorkeur voor bepaalde nummers. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met de administratie administratie@delevendenatuur.nl.

Platte Wielwebspin: Spin van het jaar 2017

De spin van het jaar 2017 is de Platte wielwebspin, Nuctenea umbratica. De “Spin van het Jaar” is een project van de Europese Arachnologische Vereniging en is bedoeld om ieder jaar aandacht te vragen voor deze wat onbekende groep van dieren. Op deze manier worden er verspreidingsgegevens verzameld, zodat aan het eind van het jaar de soort wat beter op de kaart kan worden gezet.

Waarnemingen (plaats, datum, man/vrouw, bijzonderheden), liefst met foto, kunnen opgestuurd worden naar Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

t/m
29 okt 2017

Week van het Landschap

Van 14 t/m 29 oktober vieren De Landschappen in heel Nederland de Week van het Landschap. De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers die natuur is door excursies te organiseren, wandel-, vaar- en fietstochten en themadagen zoals een paddenstoelendag, kookworkshops en nog veel meer.

» Lees meer

16 nov

Cursus Lanenbeheer voor vleermuizen  

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.

Deze cursus bestaat uit een theorie en praktijk deel en is bedoeld zowel voor beheerders, boswachters, opzichters van de terreinbeherende instanties en gemeenten als voor particuliere bos- en landgoedeigenaren en bosbouwkundige adviesbureaus en andere intermediairs.

» Lees meer