januari 2019

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Januari 2019

Het volgende nummer komt eind januari uit! Hierin onder andere artikelen over: huiszwaluwtillen, de ziekte van Lyme en kansen voor krabbenscheer. Voor meer informatie zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

Excursies: Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken.

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur op 19 april 2019 en 10 mei 2019.

Voor meer informatie, zie Agenda hieronder.

 

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

19 apr

Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken. Excursie Limburg

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur.

Excursie Limburg. Op vrijdag 19 april 2019 een excursie naar Savelsbos en Eyserbossen. De verzameltijd is 10.30 uur bij parkeerplaats Rijckholt (bij café ’t Riekelt). De verwachting is om ca 16:30 uur terug te zijn.

Zelf lunch meenemen. Wandelschoenen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursies geen kosten verbonden. Het is mogelijk om aan beide dan wel één van beide excursies deel te nemen. Inlichtingen en Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via e-mailadres maes.dool@planet.nl of telefonisch 030-2302804. Vermeld duidelijk om welke excursie(s) het gaat. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

10 mei

Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken. Excursie Veluwe

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur.

Excursie Veluwe. Op vrijdag 10 mei 2019 een excursie naar Elspeterbos en het Speulder- en Sprielderbos. De verzameltijd is 10.30 uur bij parkeerplaats Bosrand bij Elspeet. De verwachting is om ca 16.30 uur terug te zijn.

Zelf lunch meenemen. Wandelschoenen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursies geen kosten verbonden. Het is mogelijk om aan beide dan wel één van beide excursies deel te nemen. Inlichtingen en Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via e-mailadres maes.dool@planet.nl of telefonisch 030-2302804. Vermeld duidelijk om welke excursie(s) het gaat. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.