december 2017

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

December 2017

Het decembernummer valt half december op de mat! In dit nummer o.a. artikelen over de ingekorven vleermuis en pesticiden, ganzenbeheer en het laagveen van Nieuwkoop. Voor meer artikelen, zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

Bezorging

Er is enige twijfel ontstaan over de correcte bezorging van het tijdschrift. In hoeverre heeft u als abonnee dit jaar een nummer niet ontvangen? Graag een berichtje als dat het geval is: administratie@delevendenatuur.nl. U ontvangt het nummer dan alsnog (zolang de voorraad strekt).

Oproep kopij

De redactie nodigt onderzoekers graag uit om hun bevindingen en resultaten op het gebied van natuurbehoud en –beheer te delen met andere DLN-lezers.
Momenteel is sprake van schaarste aan artikelen, waardoor de kans groot is dat uw artikel snel geplaatst kan worden. We zien uw bijdragen/ opinies/ etc. graag tegemoet op redactie@delevendenatuur.nl
Zie voor richtlijnen de knop ‘voor auteurs’.

» Lees meer

Oude nummers DLN voor natuur-educatieve doelen

De Levende Natuur heeft nog veel oude nummers. De nummers van vóór 2015 stellen we graag ter beschikking voor educatieve doelen, zoals opleidingen biologie / ecologie, scholen, natuurcursussen, etc. De oude nummers kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt voor lessen of uitgedeeld aan cursisten / studenten. De enige voorwaarde is dat u wijst op het abonnement van DLN. Anders dan eventueel verzendkosten zijn er geen kosten. Zolang de voorraad strekt kan rekening worden gehouden met eventuele voorkeur voor bepaalde nummers. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met de administratie administratie@delevendenatuur.nl.

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda