november 2018

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

November 2018

Het volgende nummer komt rond 23 november uit! Hierin onder andere artikelen over: het Kierbesluit en het Haringvliet, klimaatverandering en flora & fauna en exoten op de wadden. Voor meer informatie zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Biodiversiteitsfonds weer geopend voor aanvragen

Organisaties die met onderzoek willen bijdragen aan bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en Caribisch Nederland kunnen weer een aanvraag indienen voor het Biodiversiteitsfonds. Het fonds is vorig jaar opgericht door het Wereld Natuur Fonds om onderzoek naar onder meer beschermde plant- en diersoorten en ten behoeve van natuurbescherming te stimuleren. Inschrijven kan tot 15 december.

De biodiversiteit in Nederland gaat hard achteruit en ook op de BES-eilanden- Bonaire, St. Estatius en Saba - daalt het aantal plant- en diersoorten. Met kennis uit wetenschappelijk onderzoek zet het Wereld Natuur Fonds natuurbescherming zo effectief en onderbouwd mogelijk in om het verlies aan natuur om te buigen naar herstel van de biodiversiteit.

In 2018 heeft de eerste subsidieronde van dit fonds onderzoek mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius.

De aanvraagronde voor subsidie-aanvragen uit dit fonds voor 2019 is nu geopend en bedoeld voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn, maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. Op 21 januari 2019 wordt bekend gemaakt welke nieuwe onderzoeksvoorstellen ondersteund gaan worden door het Biodiversiteitsfonds.

Lees hier meer over het Biodiversiteitsfonds en de criteria om in te schrijven.

» Lees meer

Agenda

24 nov

Symposium Dier of Ding

Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis. In de wereld van het natuurbeheer daarentegen was er tot voor kort weinig discussie over dierenrechten. Terwijl dit beheer vaak grote gevolgen heeft voor dieren en hun leefomstandigheden. Bekende voorbeelden zijn het vangen en doden van grote aantallen ganzen, het afschot van damherten in de duinen en het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Is dierethiek een blinde vlek in het natuurbeheer? Of is in dit werkveld vooral de instandhouding van populaties en levensgemeenschappen van belang en hoeven natuurbeheerders geen rekening te houden met het wel en wee van individuele dieren? Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op zaterdagmiddag 24 november een prikkelend symposium met als sprekers: Frans de Waal, internationaal vermaard primatoloog, Floris van den Berg, filosoof, en Esther Ouwenhand, politica.

» Lees meer