september 2018

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Kom zelf kijken! Excursie naar Het Zwin (21 september)

In het verlengde van hun artikel in het themanummer over het Zwin organiseren de auteurs op 21 september 2018 voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar Het Zwin voor maximaal 30 personen (Er zijn nog enkele plekken vrij!).

De verzameltijd is 14 uur bij de parkeerplaats van het Zwin Natuur Park. De verwachting is om ca 17 uur terug te zijn. Wandelschoenen of laarzen zijn aanbevolen.

Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden. Wie wil, kan deze rondleiding, koppelen aan een bezoek van het Zwin Natuur Park. Tickets daarvoor kan je reserveren op www.zwin.be.

Inlichtingen en Aanmelden kan nog via e-mailadres info@zwininverandering.eu. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

September 2018

Het themanummer 'Voedselketens ontrafeld' komt eind september uit! Lees nu alvast het inleidende artikel over 25 jaar toegepast fauna onderzoek. Voor meer informatie zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

21 sep

Zwin-excursie

In het verlengde van hun artikel in het themanummer over het Zwin organiseren de auteurs op 21 september 2018 voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar Het Zwin voor maximaal 30 personen.

De verzameltijd is 14 uur bij de parkeerplaats van het Zwin Natuur Park. De verwachting is om ca 17 uur terug te zijn.

Wandelschoenen of laarzen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden. Wie wil, kan deze rondleiding, koppelen aan een bezoek van het Zwin Natuur Park. Tickets daarvoor kan je reserveren op www.zwin.be.

Inlichtingen en Aanmelden kan nog via e-mailadres info@zwininverandering.eu. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

27 sep t/m
4 okt 2018

Bodemdierendagen 2018

Voor een safari hoef je niet naar Afrika! Duik gewoon je tuin in en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot miljoenpoot, en van mier tot regenworm. ‘Graaf’ mee met dit landelijke onderzoek, van 27 september tot en met 4 oktober. Zoeken kan in je tuin, op je balkon of op het schoolplein.  Het leven in de bodem is erg belangrijk. Zonder bodemdieren geen gezonde bodem! En dus niet voldoende te eten voor ons, geen gezuiverd water om te drinken en geen katoenen kleren om aan te trekken bijvoorbeeld. Miljoenpoten, loopkevers of regenwormen: zij zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals herfstbladeren wordt bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de planten.   Hoe gaat het eigenlijk met die kleine maar onmisbare dieren in onze dorpen en steden? Meestal lopen we letterlijk aan ze voorbij, maar tijdens de Bodemdierendagen krijgen onze onbekende buren de aandacht die ze verdienen. Voor meer info: zie www.bodemdierendagen.nl

» Lees meer

4 okt

Symposium '25 jaar systeemgericht natuurherstel'

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stichting Bargerveen wordt op 4 oktober het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’ georganiseerd in Nijmegen op de Campus van de Radboud Universiteit. Tevens zal op die dag afscheid genomen worden van haar directeur, dr. Ella de Hullu. Die dag is er ook gelegenheid tot kennismaken met haar opvolger ir. Rino Jans. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Inlichtingen over programma + opgave

» Lees meer

8 nov t/m
9 nov 2018

Symposium '50 jaar natuurreservaat Bargerveen'

In 1968 begon Staatsbosbeheer in het Bargerveen (Zuidoost Drenthe) met het beheer van de eerste 70 hectare hoogveen in dit gebied. Na 50 jaar is deze oppervlakte uitgebreid naar 2.345 hectare en is er 50 jaar ervaring opgedaan op het gebied van beheer en herstel van hoogveen. Reden voor Staatsbosbeheer en de Stichting Bargerveen, in samenwerking met de bestuurscommissie Bargerveen- Schoonebeek, om een symposium op 8 en 9 november te organiseren. Tijdens deze tweedaagse wordt kennis gedeeld en is ook ruimte voor excursies het veld in. Het boek ‘50 jaar Bargerveen’ zal worden gepresenteerd.

Meer informatie volgt in de eerste week van oktober.

 

24 nov

Symposium Dier of Ding

Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren vrienden met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot sterke maatschappelijke emoties met een duidelijk ethische basis. In de wereld van het natuurbeheer daarentegen was er tot voor kort weinig discussie over dierenrechten. Terwijl dit beheer vaak grote gevolgen heeft voor dieren en hun leefomstandigheden. Bekende voorbeelden zijn het vangen en doden van grote aantallen ganzen, het afschot van damherten in de duinen en het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Is dierethiek een blinde vlek in het natuurbeheer? Of is in dit werkveld vooral de instandhouding van populaties en levensgemeenschappen van belang en hoeven natuurbeheerders geen rekening te houden met het wel en wee van individuele dieren? Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op zaterdagmiddag 24 november een prikkelend symposium met als sprekers: Frans de Waal, internationaal vermaard primatoloog, Floris van den Berg, filosoof, en Esther Ouwenhand, politica.

» Lees meer