november 2018

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

November 2018

Het volgende nummer komt rond 23 november uit! Hierin onder andere artikelen over: het Kierbesluit en het Haringvliet, klimaatverandering en flora & fauna en exoten op de wadden. Voor meer informatie zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

Excursies: Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken.

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur op 19 april 2019 en 10 mei 2019.

Voor meer informatie, zie Agenda hieronder.

 

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

30 jan

Uitreiking NGB-Natuurprijs 2018

Het Netwerk Groene Bureaus laat natuurprojecten zien waar zijn leden aan werken en waar zij trots op zijn. De resultaten, de opgedane ervaringen én het opgedane werkplezier stimuleren nieuwe initiatieven en inspireren lopende initiatieven. Deze projecten dragen bij aan actieve natuurbescherming.

De indieners pitchen hun project en de jury licht zijn keuze van het meest inspirerende project toe. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland, reikt de NGB-Natuurprijs 2018 uit. De postersessie biedt gelegenheid voor een meet-and-greet én gesprek met betrokkenen bij het project en met andere ge?nteresseerden in actieve natuurbescherming.
Opgave via https://netwerkgroenebureaus.nl/uitreiking-ngb-natuurprijs; aan deelname zijn geen kosten verbonden.

» Lees meer

22 feb t/m
24 feb 2019

Zeezoogdierdagen 2019

Locatie: Texel
Thema: Bedreiging en bescherming

Vrijdag 18:00 - 21:00: Informeel ontvangst en samenzijn met een verrassing in Den Burg.
Zaterdag: 10:00 - 17:00: Lezingendag op het NIOZ met zeezoogdiermarkt.
Zaterdag: 19:00 - 21:00: Maaltijd met zeezoogdiercultuur op Ecomare.
Zondag: 10:00 - 17:00: Diverse activiteiten op Texel met o.a. aandacht voor historie en verzamelingen.

Georganiseerd door de Werkgroep Zeezoogdieren van de Zoogdiervereniging

Er is ook de mogelijkheid om met de werkgroep te overnachten in StayOK in Den Burg.

Meer informatie volgt medio december op de Facebookpagina: www.facebook.com/zeezoogdieren/

» Lees meer

19 apr

Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken. Excursie Limburg

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur.

Excursie Limburg. Op vrijdag 19 april 2019 een excursie naar Savelsbos en Eyserbossen. De verzameltijd is 10.30 uur bij parkeerplaats Rijckholt (bij café ’t Riekelt). De verwachting is om ca 16:30 uur terug te zijn.

Zelf lunch meenemen. Wandelschoenen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursies geen kosten verbonden. Het is mogelijk om aan beide dan wel één van beide excursies deel te nemen. Inlichtingen en Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via e-mailadres maes.dool@planet.nl of telefonisch 030-2302804. Vermeld duidelijk om welke excursie(s) het gaat. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

10 mei

Kom zelf kijken! Wilde bomen en struiken. Excursie Veluwe

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs in voorjaar 2019 twee excursies voor de lezers van De Levende Natuur.

Excursie Veluwe. Op vrijdag 10 mei 2019 een excursie naar Elspeterbos en het Speulder- en Sprielderbos. De verzameltijd is 10.30 uur bij parkeerplaats Bosrand bij Elspeet. De verwachting is om ca 16.30 uur terug te zijn.

Zelf lunch meenemen. Wandelschoenen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursies geen kosten verbonden. Het is mogelijk om aan beide dan wel één van beide excursies deel te nemen. Inlichtingen en Aanmelden kan tot 15 maart 2019 via e-mailadres maes.dool@planet.nl of telefonisch 030-2302804. Vermeld duidelijk om welke excursie(s) het gaat. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.