Adverteren

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Lezersgroep

De Levende Natuur is het meest gelezen tijdschrift over natuurbehoud, -beheer en –beleid in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift wordt gelezen door een breed scala aan betrokkenen, variërend van natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en liefhebbers. Uit lezersonderzoek is gebleken dat er op elk abonnement gemiddeld 5 "meelezers" zijn. Daarmee bereikt ons tijdschrift een aanzienlijke doelgroep van geïnteresseerden in aan natuur gerelateerde thema's.

Frequentie

De Levende Natuur verschijnt minimaal zes keer per jaar, steeds in de oneven maanden. Soms zijn daar extra dikke themanummers bij De oplage van reguliere nummers bedraagt circa 2.500 exemplaren, waarvan ruim 200 in Vlaanderen. De oplage van themanummers is meestal groter, afhankelijk van het onderwerp. De Levende Natuur wordt gedrukt op A4-formaat.

Formaten

  • Hele pagina (staand) A4, zetspiegel 188 x 264 mm
  • Halve pagina staand, 92 x 264 mm
  • Halve pagina liggend, 188 x 130 mm
  • Kwart pagina staand, 92 x 130 mm
  • Kwart pagina liggend, 188 x 63 mm

Tarieven

Grootte   |  Regulier nr. (per nr.) | Themanr. (per nr.) |  4 x regulier nr. |  Alle nrs.

1 pagina      € 700,-                           € 775,-                       € 2.600,-            € 3.600,-

½ pagina     € 450,-                           € 500,-                       € 1.700,-            € 2.400,-

¼ pagina     € 275,-                           € 300,-                       € 1.050,-            € 1.500,-

 

Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW. 

Advertenties dienen te passen binnen de doelstelling van De Levende Natuur.

Voor meer informatie, zie de Mediakaart 2022.

Contact

Marieke van Lagen
T 030 - 69 33 192 
E mvanlagen@virtumedia.nl