Adverteren / Samenwerken

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Lezersgroep

De Levende Natuur is het meest gelezen tijdschrift over natuurbehoud, -beheer en –beleid in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift wordt gelezen door een breed scala aan betrokkenen, variërend van natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en liefhebbers. Uit lezersonderzoek is gebleken dat er op elk abonnement gemiddeld 5 "meelezers" zijn. Daarmee bereikt ons tijdschrift een aanzienlijke doelgroep van geïnteresseerden in aan natuur gerelateerde thema's.

Frequentie

De Levende Natuur verschijnt minimaal zes keer per jaar, steeds in de oneven maanden. Soms zijn daar extra dikke themanummers bij De oplage van reguliere nummers bedraagt circa 2.500 exemplaren, waarvan ruim 200 in Vlaanderen. De oplage van themanummers is meestal groter, afhankelijk van het onderwerp. De Levende Natuur wordt gedrukt op A4-formaat.

 

Advertenties dienen te passen binnen de doelstelling van De Levende Natuur.

Voor meer informatie over formaten en tarieven, zie de Mediakaart 2024.

 

Contact

Adverteren: Marieke van Lagen                     Samenwerken: Tamara van Dijk
T 030 - 69 33 192                                            T 030 - 307 22 47
E-mail                                                               E-mail