De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema's gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Abonneren? Klik hier.

In het komende nummer:

De Levende Natuur nummer 1 van 2022 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover

Afbeelding

Meervleermuis

René Janssen

Woningisolatie nekt meervleermuis

Sinds 1994 is het aantal meervleermuizen in Nederland met 33 procent afgenomen van 12 duizend dieren naar 8 duizend. De belangrijkste oorzaak is volgens de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland het isoleren van woningen, waardoor de leefruimte onder dakpannen en in spouwmuren ongeschikt wordt of verdwijnt.

De meervleermuizen in Nederland zijn vrijwel allemaal vrouwtjes. Die trekken in de winter naar Duitsland en België, waar de mannetjes leven. Ze keren terug met een voorraadje vleermuissperma, waarmee ze zichzelf bevruchten. Meervleermuizen leven in kolonies en hebben woonplaatsen nodig met kraamkamers van uiteenlopende temperatuur. Afhankelijk van het voedselaanbod groeien hun jongen sneller of trager, en bij snelle groei is een warme, bij trage groei een koele plek gewenst. Een geïsoleerd huis is behalve dichtgepleisterd ook te gelijkmatig verwarmd voor de dieren

De meervleermuis is een beschermde soort en de onderzoekers pleiten voor speciale meervleermuishuizen. Maar de ontwikkeling kost tijd, en hebben we die nog wel? In De Levende Natuur 2022, nr. 1 vertellen ze welke maatregelen er nog meer genomen kunnen worden.