De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema's gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Abonneren? Klik hier.

In het komende nummer:

De Levende Natuur nummer 6 van 2021

Afbeelding

Bemonsteren van waterdrieblad door Herman van Dam en Christel Schollaardt. Foto: Barbara Gravendeel

Bemonsteren van waterdrieblad door Herman van Dam en Christel Schollaardt.

Barbara Gravendeel

In het novembernummer van De Levende Natuur vind je onder meer de volgende onderwerpen:

Kun je uit een herbarium de waterkwaliteit in de 19e eeuw afleiden?

In het novembernummer van De Levende Natuur analyseren onderzoekers de microscopisch kleine kiezelwieren die zijn geconserveerd op herbariummateriaal uit het legendarische Beekbergerwoud. Dit duizenden jaren oude moerasbos, dat rond 1870 werd geveld, lag in de IJsselvallei tussen Apeldoorn en Zutphen. Aan de hand van de soorten kiezelwieren op water- en moerasplanten – verzameld in de eerste helft van de 19de  eeuw, en bewaard in de plantencollectie van Naturalis – is de waterkwaliteit in het verleden af te leiden. Die informatie komt van pas bij natuurherstel. Natuurmonumenten wil ter plekke weer natuurlijk bos tot ontwikkeling brengen.

Afbeelding

Overstromingsvlakte Buiten Ooij bij Nijmegen. Rechts de winterdijk, links de Waal en een gegraven nevengeul.  Foto: Remco Versluijs

Overstromingsvlakte Buiten Ooij bij Nijmegen. Rechts de winterdijk, links de Waal en een gegraven nevengeul.

Remco Versluijs

Ecologisch herstel van overstromingsvlaktes – waar liggen de kansen?

Overstromingsvlaktes zijn delen van rivieruiterwaarden die jaarlijks in voorjaar en vroege zomer overstromen en na enkele weken tot maanden weer droogvallen. In deze tijdelijke wateren vindt een razendsnelle productie van biomassa plaats en vormt zich een karakteristieke, diverse gemeenschap van diersoorten zoals oerkreeftjes, de slaapslak, de dansmug en vissen als de grote modderkruiper en de kroeskarper. Overstromingsvlaktes vormen dan ook een ecologisch essentieel onderdeel van natuurlijke laaglandrivieren. In Nederland zijn deze vlaktes grotendeels verdwenen met het reguleren van de rivieren. Waar liggen de herstelkansen voor ecologisch functionerende overstromingsvlaktes?