De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema's gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Abonneren? Klik hier.

In het komende nummer:

De Levende Natuur nummer 5 van 2022 (Papieren magazine)

Afbeelding

Eikelmuis

Foto: Wesley Overman

Het komende nummer van De Levende Natuur wordt een extra-dik themanummer en verschijnt omstreeks 23 september.

Dit nummer van De Levende Natuur niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je aan vóór vrijdag 9 september, dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd!

Abonneren

 

Jaar van de eikelmuis

De Zoogdiervereniging heeft 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de eikelmuis. Dit aaibare beestje, dat géén muis is en ook niet van eikels houdt, heeft het zwaar in ons land. Bescherming van de eikelmuis gaat over veel meer dan het tellen en beschermen van dit dier alleen. Hij staat symbool voor gevarieerde bosranden, heggen en overhoekjes, een habitattype dat in aangeharkt Nederland behoorlijk schaars is geworden.

SoortenNL

Nummer 5 van De Levende Natuur is een speciale editie die samen met de gezamenlijke soortenorganisaties van SoortenNl is samengesteld.

Nederland is gezegend met een ongekend groot leger vrijwilligers die vogels, planten, vlinders en wat al niet meer tellen. Maar wat is het nut van al die lijstjes? SoortenNL wil de waarde van al het telwerkverhogen, bijvoorbeeld door de verschillende tellers eenzelfde methodiek te laten gebruiken. Wanneer tellers eenzelfde taal spreken, neemt de waarde van alle geturfde lijstjes met sprongen toe. Dit themanummer van De Levende Natuur bekijkt enkele van de initiatieven van SoortenNL.

Vlinders tellen: incidenten of trends?

Natuurbeheerders die subsidie ontvangen via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, SNL, moeten bepaalde plant- of diersoorten tellen. Soms zeggen die tellingen niet zo veel, bijvoorbeeld als het om vlinders gaat die misschien net op hun piekmoment zaten, of juist in een midzomerdip. Wanneer de ‘SNL-tellingen’ geijkt worden met behulp van de getallen uit het Netwerk Ecologische monitoring, een telling die op verzoek van de overheid door verschillende soortenorganisaties wordt uitgevoerd, dan valt er ineens wél waardevolle informatie uit te halen.

Klimaatbestendige bossen

In De Splijtzwam laat de Levende Natuur experts de degens kruisen over netelige groene kwesties. In dit nummer pleit Bart Nyssen van de Bosgroep Zuid Nederland voor het introduceren van nieuwe, klimaatbestendige bomen, om onze bossen weerbaar te maken tegen de temperaturen en de droogtes die ons te wachten staan. Bosecoloog Bert Maes is dat juist een gruwel. Hij kijkt liever naar de kracht van inheemse bomen, die volgens hem wel een stootje kunnen hebben.