Nieuws - 6 maart 2023
In 2023 wordt de Heimans en Thijsse Prijs weer uitgereikt! Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen of organisaties die een bijdrage leveren aan het wekken van belangstelling voor de natuur.
Nieuws - 8 februari 2023
In het jongste nummer van De Levende Natuur betoogt dierecoloog Jaap Mulder dat de hoge dichtheden van weidevogels van een halve eeuw terug niet alleen te danken waren aan een optimaal landschap met kleinschalige landbouw. Ook de intensieve jacht op rovers als de vos, en de lage stand van roofvogels hielp de weidevogels tot grote hoogten stijgen. In ons digitale magazine vindt u een uitgebreidere versie van het opinieartikel dat Mulder hierover schreef.
Nieuws - 27 januari 2023
Komend weekend kunnen zowel Nederlanders als Vlamingen weer vogels gaan tellen.
Nieuws - 20 december 2022
Toen de Lauwerszee in ’69 een meer werd, begon jan Meijer met het tellen van spinnen en kevers. Veertig jaar hield hij dit vol. Met een overzicht van deze tellingen, laten auteurs Aat Barendrecht en Tjesse Riemersma zien hoe de successie van de bodemfauna is verlopen.