Nieuws - 29 juni 2022
Moet de honingbij meer worden geholpen in de vrije natuur, of niet? Lees de voor- en tegenargumenten in onze discussierubriek: de Splijtzwam, in het komende nummer van De Levende Natuur.
Nieuws - 10 mei 2022
Vogelbescherming Nederland heeft 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Het gaat namelijk als jaren bergafwaarts met deze vogelsoort, en door meer onderzoek hoopt de vogelbescherming erachter te komen waarom precies.
Nieuws - 26 april 2022
Om te onderzoeken of de afname van de tapuit inderdaad het gevolg is van insectengebrek, keek bioloog Herman van Oosten naar een andere soort die nog wél volop rond de Veluwe te vinden is: de roodborsttapuit.
Nieuws - 19 april 2022
Marterachtigen zoals bunzing, wezel, hermelijn, kennen een verborgen leefwijze.