Home

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Meer info

In het komende nummer van De Levende Natuur

In het novembernummer van De Levende Natuur vind je onder meer de volgende onderwerpen:

Kun je uit een herbarium de waterkwaliteit in de 19e eeuw afleiden?

In het novembernummer van De Levende Natuur analyseren onderzoekers de microscopisch kleine kiezelwieren die zijn geconserveerd op herbariummateriaal uit het legendarische Beekbergerwoud. Dit duizenden jaren oude moerasbos, dat rond 1870 werd geveld, lag in de IJsselvallei tussen Apeldoorn en Zutphen. Aan de hand van de soorten kiezelwieren op water- en moerasplanten – verzameld in de eerste helft van de 19de  eeuw, en bewaard in de plantencollectie van Naturalis – is de waterkwaliteit in het verleden af te leiden. Die informatie komt van pas bij natuurherstel. Natuurmonumenten wil ter plekke weer natuurlijk bos tot ontwikkeling brengen.

Afbeelding

Overstromingsvlakte Buiten Ooij bij Nijmegen. Rechts de winterdijk, links de Waal en een gegraven nevengeul.  Foto: Remco Versluijs

Overstromingsvlakte Buiten Ooij bij Nijmegen. Rechts de winterdijk, links de Waal en een gegraven nevengeul.

Remco Versluijs

Ecologisch herstel van overstromingsvlaktes – waar liggen de kansen?

Overstromingsvlaktes zijn delen van rivieruiterwaarden die jaarlijks in voorjaar en vroege zomer overstromen en na enkele weken tot maanden weer droogvallen. In deze tijdelijke wateren vindt een razendsnelle productie van biomassa plaats en vormt zich een karakteristieke, diverse gemeenschap van diersoorten zoals oerkreeftjes, de slaapslak, de dansmug en vissen als de grote modderkruiper en de kroeskarper. Overstromingsvlaktes vormen dan ook een ecologisch essentieel onderdeel van natuurlijke laaglandrivieren. In Nederland zijn deze vlaktes grotendeels verdwenen met het reguleren van de rivieren. Waar liggen de herstelkansen voor ecologisch functionerende overstromingsvlaktes?

In het huidige nummer van De Levende Natuur

DLN 2021-05

Column: Heal the world…

Noelle Aarts

Waar gaat het heen, met ons bos? 

Rob Buiter 

Met de komst van de Bossenstrategie ligt er een document dat handvatten biedt voor het beheer van Nederlandse bossen. Er zijn echter kritische geluiden die beweren dat bossen prima in staat zijn zichzelf te beheren, mits zij de kans hiertoe krijgen. 

Opinie: Illustreren kleine marterachtigen falend landbouwbeleid? 

Bart van Tooren 

Vaak krijgen predatoren de schuld dat ze de laatste restjes weidevogels opeten. Er is nog onvoldoende bereidheid om de landbouw zodanig te hervormen dat er royaal plek is voor de vogels. 

Een halve eeuw brandbeheer op de Mechelse Heide 

Jos Gorissen, Marijke Thoonen, Thomas Gyselinck & Jan Van Uytvanck 

Sinds 1968 is branden een essentieel onderdeel van het reguliere beheer op de Mechelse Heide. Jos Gorissen, voormalig boswachter in dit Belgische natuurgebied, deelt zijn ervaringen en inzichten over deze bijzondere vorm van beheer. 

Column: Boer en natuur: nu of nooit 

Jeroen de Koe 

Groene vrijwilligers: wie zijn ze, wat drijft hen? 

Wessel Ganzevoort 

Natuurorganisaties leunen steeds vaker en zwaarder op vrijwilligers. Maar de verwachtingen van deze mensen sluiten lang niet altijd aan op wat die organisaties te bieden hebben. Hoe kunnen die meer rekening houden met de wensen van hun vrijwilligers? 

Kornetbemonstering in de brandingszone van IJmuiden 

Bram Couperus, Joey Volwater & Ralf van Hal 

Sinds 2020 bemonstert Wageningen Marine Research routinematig de brandingszone bij IJmuiden met een kornet, om meer te leren over deze opgroeihabitat voor juveniele vissen. De vangsten zijn te vergelijken met soortgelijke bemonsteringen uitgevoerd in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat is er sindsdien veranderd? 

Nectarindex: de waarde van bermen voor bloemen en bestuivers 

Laurens Sparrius, Edwin Dijkhuis, Anthonie Stip & Michiel Wallis de Vries 

De door FLORON ontwikkelde Nectarindex is sinds de introductie ervan in 2017 uitgegroeid tot een belangrijk meetinstrument om inzicht te krijgen in de bloemenrijkdom van bermen en de waarde van de vegetatie voor bestuivers. Zowel ecologen als vrijwilligers blijken goed met de Nectarindex uit de voeten te kunnen. Ook bij oevers, taluds, dijken en akkerranden wordt de index inmiddels gebruikt. 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Limburgs Landschap en Utrechts Landschap.