Home

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Meer info

In het komende nummer van De Levende Natuur

Afbeelding

Meervleermuis

René Janssen

Woningisolatie nekt meervleermuis

Sinds 1994 is het aantal meervleermuizen in Nederland met 33 procent afgenomen van 12 duizend dieren naar 8 duizend. De belangrijkste oorzaak is volgens de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland het isoleren van woningen, waardoor de leefruimte onder dakpannen en in spouwmuren ongeschikt wordt of verdwijnt.

De meervleermuizen in Nederland zijn vrijwel allemaal vrouwtjes. Die trekken in de winter naar Duitsland en België, waar de mannetjes leven. Ze keren terug met een voorraadje vleermuissperma, waarmee ze zichzelf bevruchten. Meervleermuizen leven in kolonies en hebben woonplaatsen nodig met kraamkamers van uiteenlopende temperatuur. Afhankelijk van het voedselaanbod groeien hun jongen sneller of trager, en bij snelle groei is een warme, bij trage groei een koele plek gewenst. Een geïsoleerd huis is behalve dichtgepleisterd ook te gelijkmatig verwarmd voor de dieren

De meervleermuis is een beschermde soort en de onderzoekers pleiten voor speciale meervleermuishuizen. Maar de ontwikkeling kost tijd, en hebben we die nog wel? In De Levende Natuur 2022, nr. 1 vertellen ze welke maatregelen er nog meer genomen kunnen worden.

In het huidige nummer van De Levende Natuur

DLN 2022-01

De Levende Natuur verschijnt voortaan ook digitaal!

2022 is een jaar van vernieuwingen voor De Levende Natuur. Niet alleen wordt het tijdschrift in een nieuw jasje gestoken, maar vanaf dit jaar krijgt het blad er ook nog eens een digitaal zusje bij. Deze digitale edities van De Levende Natuur verschijnen tegelijk met de papieren uitgaven en zijn voor abonnees vrij online te lezen. In de digitale uitgaven treft u dezelfde deskundige artikelen als in het papieren tijdschrift, met als verschil dat de vormgeving helemaal is aangepast aan desktop, tablet-, en smartphonegebruikers. Zo kunt u altijd en overal lezen wat er speelt in de Nederlandse en Belgische natuur.

De online editie van De Levende Natuur verschijnt 6x per jaar, in dezelfde maand als de fysieke uitgaven. We bijten het spits af met het januarinummer van 2022.

In dit nummer:

Op de centrale Veluwe gaat het slecht met de dassen, waarschijnlijk door voedselgebrek. Deze roofdieren staan bekend als alleseters, maar in de praktijk vormen regenwormen hun belangrijkste voedselbron; dassen kunnen dan ook niet zonder wormenrijk grasland. Jaap Schröder en Hans Vink zetten op een rij wat veehouders en natuurbeheerders kunnen doen om dassen van voldoende wormen te blijven voorzien.

En verder in ons eerste digitale magazine:

  • Column: De meeste boeren deugen
  • Ecosysteemherstel door vijf jaar oude Marker Wadden
  • Soorten zijn van zichzelf, niet van ons
  • Exoten met exoten bestrijden
  • Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020
  • Zorgen om de nieuwe Omgevingswet