Home

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Meer info

In het komende nummer van De Levende Natuur

In het septembernummer van De Levende Natuur vindt u onder meer de volgende onderwerpen:

Vissen in de branding

Weinig strandgangers staan er bij stil dat zij tijdens een zwempartij omringd zijn door grote hoeveelheden vis. Het ondiepe kustwater is opgroeihabitat voor jonge vis vanwege de combinatie temperatuur, voedsel en beschutting tegen grote vissen. Wageningen Marine Research is in 2020 begonnen om de brandingszone bij IJmuiden routinematig te bemonsteren met een sleepnet (een kornet). In de jaren tachtig van de vorige eeuw is een soortgelijke bemonstering uitgevoerd, waardoor veranderingen in de visgemeenschap kunnen worden geanalyseerd.

Afbeelding

Gecontroleerd afbranden op de Mechelse heide | foto Marijke Thoonen

Gecontroleerd afbranden op de Mechelse heide

Foto Marijke Thoonen

Een halve eeuw brandbeheer op de Mechelse heide

Jos Gorissen, oud-boswachter van de Mechelse heide (Nationaal Park Hoge Kempen, België), legt in het septembernummer uit wat de do’s en don’ts zijn van brandbeheer. Hoe zorg je ervoor dat kleinschalig afbranden een belangrijke rol speelt bij het verhogen van de  natuurkwaliteit van heideterreinen? ‘Een beheerbrand levert veel open en ijl begroeide plekken op, die door de zwarte kleur ook nog eens snel opwarmen.’

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 24 september.

Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem vóór woensdag 8 september 23:59 u. een abonnement.
 

Ja graag!

 

Afbeelding

Gevangen jonge goudharders tijdens een kornetbemonstering | foto Bram Couperus

Gevangen jonge goudharders tijdens een kornetbemonstering

Foto Bram Couperus

In het huidige nummer van De Levende Natuur

Het juli-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. Negen soorten maakten inmiddels de overstap van kwekerijen en aquaria naar de natuur. In dit extra dikke themanummer gaan we in op de opmars van deze schadelijke alleseters. Knippend en happend richten ze een spoor van vernielingen aan; met gevolgen voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. En zo nu en dan graven ze gangen in onze kades. Is er een kruid tegen deze dieren gewassen? Of kan visserij een oplossing bieden?

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 23 juli.

Nog geen abonnee? Neem een abonnement!