De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema's gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Abonneren? Klik hier.

In het meest recente nummer:

De Levende Natuur nummer 4 van 2021

Afbeelding

De Levende Natuur 4-2021

De Levende Natuur 4 - 2021

Twin Media

Het juli-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. Negen soorten maakten inmiddels de overstap van kwekerijen en aquaria naar de natuur. In dit extra dikke themanummer gaan we in op de opmars van deze schadelijke alleseters. Knippend en happend richten ze een spoor van vernielingen aan; met gevolgen voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. En zo nu en dan graven ze gangen in onze kades. Is er een kruid tegen deze dieren gewassen? Of kan visserij een oplossing bieden?

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 23 juli.

Nog geen abonnee? Neem een abonnement!