Organisatie

Het tijdschrift wordt uitgebracht door stichting De Levende Natuur in samenwerking met uitgeverij Virtùmedia. De stichting wordt gedragen door grote organisaties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer, zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De12Landschappen. De leden van het bestuur zijn op persoonlijke titel gekozen.

Om een zo breed mogelijk spectrum van artikelen over natuurbeheer, -herstel en -beleid en over soorten te kunnen publiceren is de redactie eveneens breed georiënteerd. De samenstelling wordt onder meer bepaald door verscheidenheid in vakdiscipline.