Voor auteurs

De Levende Natuur staat open voor de bijdragen van gastauteurs. Hier vindt u een overzicht van de procedures en richtlijnen voor ingezonden artikelen.

Onderwerp en lengte

De Levende Natuur verbindt natuurliefhebbers, beheerders, beleidsmakers, ecologen, en studenten in Nederland en België. Bedenk bij het schrijven dat artikelen niet alleen bestemd zijn voor vakgenoten maar voor een breder lezerspubliek.

Centraal staan artikelen gebaseerd op ecologisch onderzoek en de toepassing van de resultaten in de praktijk van het natuurbeheer. Ook plaatsen we bijdragen over onderzoek naar soorten, inrichting van de groene ruimte, natuurbeleid en natuurbeleving.

We hanteren een maximumlengte van 2.600 woorden. Beknopte artikelen worden beter gelezen. Schrijf dus bondig. Alleen in overleg kan het maximum aantal woorden worden verruimd.
Voor een opinie-artikel, analyse of boekbespreking gelden afwijkende regels. Wilt u weten of een onderwerp geschikt is voor het tijdschrift of hebt u vragen over het schrijven of de lengte van een artikel, neem dan contact op: redactie@delevendenatuur.nl

Daarnaast staan er per nummer twee pagina’s (ca. 1.300 woorden en 1-2 illustraties) ter beschikking voor studenten en promovendi van één vakgroep van universiteit of hogeschool. Hier beschrijven zij - onder supervisie van hun begeleider - zelf hun onderzoek en welke resultaten ze hebben behaald.

Nadere richtlijnen voor het schrijven van een artikel vindt u hier: schrijven voor De Levende Natuur.  

Procedure

Een toegestuurd artikel wordt door de redacteuren gelezen en vervolgens besproken in de eerstvolgende redactievergadering. Soms raadpleegt de redactie nog een externe referent.
Vervolgens bundelt één van de redactieleden het commentaar en neemt contact op met de auteurs. In onderling overleg wordt het artikel aangepast. Het aangepaste artikel gaat vervolgens naar de eindredactie voor controle en puntjes op de i.

De Levende Natuur verschijnt in principe in de oneven maanden. Soms zijn daar themanummers bij, waardoor reguliere kopij opschuift. Publicatie geschiedt in principe in volgorde van gereedkomen van artikelen, maar de redactie kijkt bij elk nummer ook naar afwisseling in onderwerpen.

De eerste auteur ontvangt een drukproef ter correctie en per artikel worden drie bewijsexemplaren van het betreffende nummer toegestuurd plus een pdf van het artikel. De eerste auteur krijgt met de drukproef een formulier voor het bestellen van extra exemplaren tegen gereduceerd tarief.

Reprorecht

Stichting De Levende Natuur krijgt bij publicatie van artikelen een kleine vergoeding via stichting Reprorecht. Deze vergoeding is voor de uitgever, de stichting. Het Auteursfonds van Stichting Lira houdt een deel in, dat is bestemd voor de auteur. Vergoedingen voor verdere openbaarmaking komen voor de auteur/fotograaf neer op ongeveer 2 tot 6 euro per artikel/foto. U kunt bij Stichting Reprorecht aangeven dat u een vergoeding wilt voor uw publicatie in De Levende Natuur. 

Gebruik teksten, foto’s en figuren

Indien een artikel wordt geplaatst kunnen teksten, foto’s en figuren worden gebruikt door stichting De Levende Natuur en uitgever Virtùmedia voor promotionele doeleinden ten behoeve van het tijdschrift of de website van De Levende Natuur.

Verzenden

U kunt hier uw artikel verzenden naar de redactie. Hierbij kunt u maximaal 15 MB aan bijlagen meesturen. Voor bijlagen hierboven kunt u van WeTransfer of vergelijkbaar gebruik maken.

Deadlines

De Levende Natuur verschijnt in de oneven maanden; soms betreft dat themanummers, waardoor reguliere kopij dan een nummer opschuift. Voor korte berichten en spoed vereisende artikelen gelden afwijkende procedures. Overleg hierover met de redactie.