Nieuws - 1 november 2023
In de discussies over stikstofuitstoot en -neerslag, wordt de verzurende Veluwe veel genoemd als één van de getroffen natuurgebieden Toch wordt die zuurgraad op de Veluwe tot nu toe slechts te hooi en te gras gemeten. Afgelopen voorjaar is die zuurgraad systematisch gemeten in een gebied van maar liefst 460 vierkante kilometer.
Nieuws - 26 oktober 2023
De zonnebaars is een lastige exotische vis, die complete vennen van larven van amfibieën kan ontdoen. De bestrijding van deze ongenode gast is al even lastig.
Nieuws - 19 oktober 2023
Brabantse melkveehouders die de biodiversiteit op hun land willen bevorderen, kunnen daarbij gebruik maken van zogeheten ‘Kritische Prestatie-Indicatoren’. Maar wat zeggen die metertjes op het dashboard van de boer nou echt over de biodiversiteit van een bedrijf?
Nieuws - 1 september 2023
Pionierende broedvogels, visdieven en bontbekplevieren, die behoefte hebben aan maagdelijke grond, komen in Nederland niet meer aan hun trekken, tenzij natuurbeheerders die maagdelijke grond voor ze maken. Een experiment op de nieuwe archipel Marker Wadden laat zien hoe die kale grond het best zo lang mogelijk in stand kan worden gehouden.
Nieuws - 29 augustus 2023
Van 2019 tot 2021 vingen onderzoekers van het Willem Beijerinck Biologisch Station loopkevers op vier plekken in het Mantingerbos, Drenthe. Zij herhaalden daarmee een onderzoek uit 1959. Een overzichtsartikel staat in DLN #5 van 2023.
Nieuws - 9 augustus 2023
Een slingerende dijk vol bloeiende bloemen oogt heel vriendelijk, maar is niet altijd het beste voor insecten. Dat schrijven insectenonderzoeker Linde Slikboer en collega’s in het aanstaande nummer van De Levende Natuur.
Nieuws - 30 juli 2023
Toen de Gemeente Veenendaal op zoek moest naar grond om huizen te bouwen, schoot buurgemeente Ede te hulp. Maar dan wel met een voorwaarde: er moest een ‘Groene Grens’ komen tussen de beide woongebieden.
Nieuws - 4 juli 2023
Aannemers en huizeneigenaren sloegen dit jaar groot alarm: willen ze een spouwmuur isoleren, dan moeten ze volgens de wet eerst een duur onderzoek laten doen om te checken of er geen vleermuizen in de holle ruimte wonen. Maar hoe zit dat met een boer die zijn gras gaat maaien terwijl daar grutto’s broeden? Waarom moet die niet eerst verplicht weidevogelonderzoek doen?
Nieuws - 7 juni 2023
In onze rubriek ‘Werk in uitvoering’ laten we zien hoe natuurbeheer in de praktijk uitpakt. In de komende editie: huismussenbescherming in de praktijk.
Nieuws - 28 april 2023
In de duinen heeft stikstofneerslag geleid tot verruiging van de vegetatie en vermindering van plantensoorten.
Nieuws - 25 april 2023
In deze editie van De Levende Natuur schrijven zeebiologen over de invloed van de Afsluitdijk op het waterleven.
Nieuws - 4 april 2023
Op 24 maart trotseerden 13 lezers van De Levende Natuur hevige regenbuien voor een excursie naar de Achterhoek. De excursie was georganiseerd als verdieping van het artikel in het januari-nummer van De Levende Natuur over kolonisatie van planten in jong aangeplant bos langs de Boven-Slinge.