Afbeelding

2022 is het jaar van de merel

Pixabay

2022 is het Jaar van de Merel

Vogelbescherming Nederland heeft 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland kiest ze jaarlijks een vogelsoort uit, waar beide organisaties zich dan vervolgens bijzonder op richten. Voor 2022 viel de keuze op de merel. Het gaat namelijk als jaren bergafwaarts met deze vogelsoort, en door meer onderzoek hoopt de vogelbescherming erachter te komen waarom precies.

Afname merel

Op het eerste gezicht lijkt de keuze voor de merel wat vreemd. De merel behoort immers tot de meest talrijke en bekende vogelsoorten van Nederland. Toch gaat het al jaren bergafwaarts met de merel. Uit de landelijke tellingen blijkt namelijk dat het aantal merels sinds 2016 met bijna 30% is afgenomen. De precieze oorzaak hiervoor is nog niet duidelijk, te meer omdat er niet meer predatoren bij zijn gekomen. Waarschijnlijk speelt het usutu-virus hierbij een grote rol, maar het is ook mogelijke dat merels minder jongen grootbrengen.

Publieksonderzoek

Volgens de vogelbescherming weten we nog te weinig van deze ontwikkeling. Daarom duikt ze samen met Sovon dit jaar dieper in de aantalsontwikkeling en het broedsucces van de merel. Hiervoor voeren de organisaties onder andere een groot publieksonderzoek uit. Hier kunnen vogelliefhebbers uit heel Nederland aan bijdragen, bijvoorbeeld door de aantallen en het eetgedrag van de merels te observeren. Daarnaast kan men de merel ook op andere manieren een handje helpen. Bijvoorbeeld door de tuinen extra merelvriendelijk te maken, waarvoor op de website van de Vogelbescherming ook een aantal tips staan. Zo kunnen we hopelijk ontdekken waar de merels precies last van hebben en wat we er nog meer aan kunnen doen.