Afbeelding

De Nederlandse bossen

Unsplash

Heimans en Thijsse Prijs 2023

In 2023 wordt de Heimans en Thijsse Prijs weer uitgereikt! Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen of organisaties die een bijdrage leveren aan het wekken van belangstelling voor de natuur. Kandidaten kunnen tot 30 april 2023 worden voorgedragen, dus wacht vooral niet te lang.

Personen, groepen of organisaties die belangstelling wekken voor natuur, natuurstudie, natuurbehoud of natuureducatie, kunnen in aanmerking komen voor de Heimans en Thijsse Prijs. Deze prijs wordt periodiek uitgereikt door de Heimans en Thijsse Stichting, als erkenning van en waardering voor activiteiten in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bronzen spreeuw, ontworpen door Tonneke Iwema–van Harten.

Voor meer informatie over de prijs en het nomineren van kandidaten, zie Reglement - Heimans en Thijsse Stichting.