Afbeelding

Bruine kiekendief

Nu te lezen: Extra uitgebreide versie 'Weidevogels en roofdieren'

In de discussies over weidevogelbescherming wijzen beschuldigende vingers steeds vaker naar roofdieren als vos of kiekendief. In een gezond ecosysteem horen rovers erbij, maar zeker in het intensief gebruikte boerenland zijn die rovers steeds vaker de laatste spreekwoordelijke druppel die de kievit en grutto doen verzuipen.

In het jongste nummer van De Levende Natuur betoogt dierecoloog Jaap Mulder dat de hoge dichtheden van weidevogels van een halve eeuw terug niet alleen te danken waren aan een optimaal landschap met kleinschalige landbouw. Ook de intensieve jacht op rovers als de vos, en de lage stand van roofvogels door een met gif vervuild milieu, hielp de weidevogels tot grote hoogten stijgen.

In ons digitale magazine vindt u een uitgebreidere versie van het opinieartikel dat Mulder hierover schreef.

Lees het artikel hier