Afbeelding

Geelgors

Foto: Annemarie Loof

Preview: Forse toename geelgors en grasmus dankzij veldstruweel

In de Veenkoloniale akkers van het Boerenbuitengebied bij Muntendam in Zuidoost-Groningen is de grasmus in vijf jaar tijd met 80 procent toegenomen en de geelgors zelfs met 111 procent. Dat is te danken aan de aanplant van 94 kleine veldstruwelen: lage, struikachtige vegetaties van bijvoorbeeld meidoorn, hondsroos en braam. 

De struwelen zijn door boeren en burgers geplant op ongebruikte plekken: op bermen en dammen, rond  mestbassins, onder hoogspanningsmasten. Het Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels hield de aantallen vogels bij en het effect bleek groot. Gemiddeld leverde de aanplant van drie struweelvakjes 1 broedende grasmus en 1 broedende geelgors op. 

In de intensieve landbouw is veel veldstruweel verdwenen, terwijl struweel belangrijk is voor akkernatuur, in het bijzonder voor akkervogels. Nieuwe aanplant ervan is eenvoudige maatregel die burgers en boeren bij elkaar brengt, is er in akkerbouwgebieden veel natuurwinst te behalen. 

Dit artikel verschijnt binnenkort in De Levende Natuur #2 2022. Dit nummer ook thuis ontvangen? Neem dan nu een abonnement!