Afbeelding

Kleine Poppenrover

Foto: Henk de Vries

Preview: Minder boskevers in het bos

Van 2019 tot 2021 vingen onderzoekers van het Willem Beijerinck Biologisch Station loopkevers op vier plekken in het Mantingerbos, Drenthe. Zij herhaalden daarmee een onderzoek uit 1959. Het Mantingerbos is het oudste bos van Nederland en ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als zestig jaar geleden, maar het bos is klein en gevoelig voor invloeden uit de omgeving, zoals verdroging. De loopkeverfauna is er dan ook veranderd. Een overzichtsartikel staat in DLN #5.

Het aantal gevangen loopkevers is 10% minder, maar vooral de soortensamenstelling bleek anders te zijn. Van bossoorten troffen de kevervangers 30% minder aan, van heidesoorten een kwart minder en van vochtminnende soorten 39% minder. Tegelijk nam het aantal ruderale keversoorten fors toe met bijna een verdubbeling. Dat zijn soorten van landbouw- en andere verstoorde gronden, die gemakkelijk nieuwe gebieden koloniseren. De toename ervan is waarschijnlijk het gevolg van het ontginnen van heiden tot landbouwgrond, wat meteen de afname van heidesoorten verklaart. 

De afname van bossoorten is een indicatie van een verminderde boskwaliteit. Dat wordt bevestigd door het verdwijnen van de rijke ondergroei met zeldzame plantensoorten als eenbes en kranssalomonszegel.

Dit nummer van De Levende Natuur niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je aan vóór vrijdag 8 september 23:59 u., dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd.