Afbeelding

Pioniers

Foto: Rob Buiter

Preview: Pioniers willen hoge, droge grond

In het gecultiveerde Nederland komen vrijwel geen natuurlijke overstromingen meer voor. Pionierende broedvogels, visdieven en bontbekplevieren, die behoefte hebben aan maagdelijke grond, komen hier dus ook niet meer aan hun trekken, tenzij natuurbeheerders die maagdelijke grond voor ze maken. Een experiment op de nieuwe archipel Marker Wadden laat zien hoe die kale grond het best zo lang mogelijk in stand kan worden gehouden: hoe hoger en droger, hoe beter.  En minstens zo belangrijk: het gebruik van worteldoek in de natuur, om planten te weren, is compleet zinloos!

Dit nummer van De Levende Natuur niet missen, maar nog geen abonnee? Meld je aan vóór vrijdag 8 september 23:59 u., dan krijg ook jij dit nummer thuisgestuurd.