Afbeelding

Langsnuitvleermuis

Rob Buiter

Preview: Vleermuizen in de Toren van Babel

Vleermuizenonderzoeker Herman Limpens en collega’s kijken in het komende nummer van De Levende Natuur naar de (on)terechte beschuldigingen aan het adres van vleermuizen, als het gaat over de verspreiding van dierziekten. Zo werd bij de opkomst van covid-19 al heel snel gewezen naar ‘de’ vleermuis. Volgens de auteurs is dat onterecht. Als er al zoiets zou bestaan als ‘de’ vleermuis, dan lijkt die enorme diergroep met bijna 1500 verschillende soorten niet meer of minder verantwoordelijk voor het overbrengen van dierziekten op mensen dan andere diergroepen. De dieren lijken eerder gevangen in een Toren van Babel vol spraakverwarring en misverstanden.

Dit nummer van De Levende Natuur verschijnt omstreeks 22 maart 2024. Nog geen abonnee? Meld je hier aan!