De Levende Natuur nummer 2 van 2021

Afbeelding

DLN 2-2021

Levend moerasveen in Nederland

Tot in de middeleeuwen bedekte moerasveen een groot deel van Nederland. Nu is dit landschapstype de grote onbekende in het Nederlandse natuurbe- leid. En dat is eigenlijk vreemd, want er zijn legio redenen om het moeras- veenlandschap in ere te herstellen: het is van grote ecologische en economi- sche waarde. De klimaatcrisis schreeuwt om natuur die CO2 opslaat en die zelfredzaam is. Natuur waar niet continu gemaaid of gekapt hoeft te worden, maar waar een natuurlijk hoog waterpeil instellen genoeg is. Daarom pleit ARK Natuurontwikkeling voor het herstel van moerasveenvorming in het huidige veenweidegebied.

Lees het hele artikel

Schot in de roos voor de grauwe klauwier

De grauwe klauwier is een kieskeurige kostganger. Om veel jongen in goede conditie groot te brengen heeft een broedpaar een afwisselend open gebied nodig met continu aanbod van grote insecten. Na jaren van achteruitgang neemt de grauwe klauwier nu weer toe als broedvogel in Nederland. Het voor publiek gesloten Artillerie Schietkamp Oldebroek (ASK) is een gevarieerd heidegebied met veel jeneverbessen die door grauwe klauwieren worden gebruikt als uitkijkpost en favoriete neststruik. In dit gebied is een bronpopulatie grauwe klauwieren ontstaan die andere delen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug bedient. Wat waren de ingrediënten van dit succesverhaal?

Hazelwormen-sterfte op fietspaden  

Onderzoek naar faunasterfte door verkeer concentreert zich doorgaans op vogels, zoogdieren en amfibieën op autowegen in verstedelijkt gebied. Rob Bijlsma hield jarenlang het aantal dode hazelwormen bij op twee fietspaden door natuurgebieden in Drenthe. Steeds vaker worden deze weinig beweeglijke hagedissen vermorzeld onder fietsbanden.