De Levende Natuur nummer 3 van 2022 (Digitaal magazine)

Afbeelding

Cover De Levene Natuur nr 3 2022

Lijden (roodborst)tapuiten op de Veluwe onder insectenafname?

Op grote delen van de Nederlandse heidevelden is de tapuit niet of nauwelijks langer aanwezig. De afname van insecten speelt daarbij mogelijk een belangrijke rol. Een vergelijkend onderzoek tussen het kalkrijke Vogelduin bij Castricum en de Veluwe zou hier een nieuw licht op kunnen schijnen. Tapuiten komen op de Veluwe echter niet meer voor, maar eenzelfde vergelijking met de kleinere roodborsttapuit, die een vergelijkbaar dieet heeft, is wel mogelijk.

Lees het artikel

 

Bestrijdingsmiddelen in zangvogels, kuikens en eieren

Nog altijd dragen ringmussen DDT in hun lijf, terwijl dit insecticide in ons land in 1973 bij wet verboden werd. Ook pimpelmezen en boerenzwaluwen hebben DDT en andere bestrijdingsmiddelen in hun lijfjes. De sterfte onder ringmussen en hun kuikens is relatief hoog, en een derde van hun eieren komt niet uit, zo blijkt uit onderzoek.

Knobbelzwanen binnen en buiten de stad, gescheiden werelden?

Algemeen wordt aangenomen dat knobbelzwanen in de stad en op het platteland gescheiden populaties zijn. Het faunabeleid is op die aanname gebaseerd. Maar die aanname blijkt onjuist: knobbelzwanen uit de stad trekken geregeld naar het platteland en vice versa.

Zenders verraden verblijfplaatsen en landschapsgebruik van wezels

In grote delen van het land is de wezel bij wet beschermd. Onduidelijk is echter wat voor soort gebieden de wezel als leefgebied kiest. Om het leefgebied van de wezel beter te kunnen beschermen, is in het najaar van 2020 een zenderonderzoek onder wezels uitgevoerd.