De Levende Natuur nummer 6 van 2022 (Digitaal magazine)

Afbeelding

Cover DLN 6 2022

Recreant heeft meer impact op de Veluwe dan de wolf

Annemarie van Olst

De terugkeer van de wolf naar Nederland roept vele vragen op, onder meer wat de invloed hiervan op het gedrag van prooidieren – waaronder herten – is. Echter, de effecten van recreanten op herten blijken vele malen groter dan de invloed die de aanwezigheid van de wolf hierop uitoefent. En daarmee is het met name de recreant en niet zozeer de wolf die indirect invloed uitoefent op de vegetatie in natuurrecreatiegebieden, zoals de Veluwe.

Lees het artikel hier

 

Stikstof verandert voedselkwaliteit van planten

Joost Vogels, Dedmer van de Waal, Arnold van den Burg, Michiel Wallis de Vries, Marijn Nijssen & Roland Bobbink

Een hogere stikstofdepositie leidt niet alleen tot een toename van stikstof in planten, maar ook tot een afname van anderen nutriënten in diezelfde planten. Daarmee beïnvloedt stikstofdepositie direct, dan wel indirect de kwaliteit van voedsel voor herbivoren, carnivoren en omnivoren. De exacte gevolgen voor dieren zijn echter grotendeels nog onderbelicht.

Effecten van bekalking of steenmeel op paddenstoelen

Emiel Brouwer, Roland Bobbink, Esther Lucassen & Maaike Weijters

Wat zijn de effecten op het toedienen van steenmeel en kalk op paddenstoelen? Zorgen deze bufferstoffen voor een herstel van de mycoflora en kunnen ze iets betekenen voor het herstel en de verspreiding van zeldzame soorten? Eén ding is duidelijk: bij herstelmaatregelen speelt het verminderen van stikstofdepositie een cruciale rol.

Bevers: liever sturen dan bestrijden

Michiel Wallis de Vries, Marijn Nijssen, John Smit, Jinze Noordijk & Ronald Zollinger

In 1988 en 1994 werd de bever geherintroduceerd in respectievelijk de Biesbosch en de Gelderse Poort. Sindsdien gaat het in Nederland vrij goed met dit knaagdier. Een keerzijde van deze succesvolle verspreiding is het risico op schade dat het dier veroorzaakt. Op wat voor manier kunnen we ervoor zorgen dat mens en bever elkaar niet in de weg komen te zitten?

Mensen houden herten én teken weg bij paden

Bjorn Mols

Herten in natuurgebieden mijden niet alleen wolven, maar ook mensen. Hierdoor hebben recreanten indirect ook invloed op de spreiding van teken in natuurgebieden. We onderzochten op wat voor manier de aanwezigheid van recreanten effect heeft op ecologische processen en of deze mechanismen in de praktijk inzetbaar zijn.

Lees het artikel hier