De Levende Natuur nummer 4 van 2023 (Digitaal magazine)

Afbeelding

Cover 4 2023

Rommelnatuur belangrijk in stadsecosystemen

Dit artikel beschrijft de resultaten van twee jaar inventarisatie van bestuivende insecten in een sterk verwilderde groenzone in Antwerpen. Deze groenstrook blijkt een interessante insectengemeenschap met een hoge diversiteit aan bijen, wespen en vliegen te herbergen. De aanwezigheid van zogenoemde rommelnatuur binnen stadsecosystemen verdient meer aandacht en bescherming.

Bekalking gaat verzuring in laagveengebieden tijdelijk tegen

De afgelopen decennia zijn verscheidene herstelmaatregelen uitgevoerd om de verzuring van laagveenvegetaties tegen te gaan, met meer en minder succes. Bekalken is een van die maatregelen. In theorie kunnen de effecten van verzuring lokaal worden vertraagd door te bekalken. Maar is bekalking in de praktijk wel zo effectief in laagveensystemen?

De aaskevers van landgoed Lichtenbeek, 40 jaar later

In 1982 bemonsterde keverkenner Menno Schilthuizen, toen scholier, de aaskevers van landgoed Lichtenbeek bij Oosterbeek. In 2022 deden scholieren Isabel Kersten en Teun van der Sterren van het Thomas a Kempis College in Arnhem een herbemonstering. Zij ontdekten dat de algemene soorten algemener en zeldzame soorten zeldzamer zijn geworden.

Geïsoleerde planten houden hun zaad dichtbij

Natuurbeheerders proberen versnipperde natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Het is echter de vraag of planten nieuwe leefgebieden zelf kunnen bereiken. Mogelijk hebben hun zaden een laag verspreidingsvermogen ontwikkeld, als aanpassing aan het leven op geïsoleerde standplaatsen.

Lees het magazine hier