De Levende Natuur nummer 2 van 2024 (Digitaal magazine)

Thema

Dierenziekten

Afbeelding

Cover DLN 02 2024

Vleermuizen in de toren van Babel

Herman J.G.A. Limpens, Lineke Begeman, Marcel J. Schillemans

‘De vleermuis’ zit nogal eens in de beklaagdenbank als het gaat over de verspreiding van virussen. Biologisch gezien is daar, ondanks het nodige onderzoek, geen aanleiding voor. Hier ligt dan ook een schone taak voor communicatiedeskundigen.

Lees het artikel hier

 

Trekvogels geven inzicht in verspreiding infectieziekten

Henk van der Jeugd, Jurrian van Irsel, Tjomme van Mastrigt

Wilde trekvogels spelen een belangrijke rol bij de introductie en verspreiding van infectieziekten die van dier op mens worden overgedragen. Onderzoek aan trekvogels kan belangrijke lessen leren over de verspreiding van die infectieziekten.

Wild zoogdier besmet met het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus

Jolianne M. Rijks, Valentina Caliendo, Nancy Beerens, Reina S. Sikkema, Judith M.A. van den Brand, Roy Slaterus

Het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus treft ook steeds vaker wilde zoogdieren. In Nederland is het virus aangetoond bij meer dan veertig zieke of dode individuen. Ze behoren tot zeven verschillende zoogdiersoorten. Het is van belang het optreden van dergelijke infecties nauwlettend te monitoren en waar mogelijk te voorkomen.

Het ‘merelvirus’ gaat nog steeds rond

Margriet Montizaan, Judith van den Brand, Roy Slaterus

Het usutuvirus verspreidt zich sinds 1996 langzaam over Europa. Sinds 2016 gaat het ook in ons land rond, voornamelijk onder merels, maar ook onder andere vogelsoorten. In 2017-2019 nam het aantal broedvogels van de merel af met ongeveer een kwart, deels door het virus, maar de vogels blijken ook immuniteit op te kunnen bouwen.

Grote sterns na de klap

Willy van Strien

Hoe vergaat het een vogelpopulatie als de vogelgriep heeft toegeslagen? Grote sterns stelden experts voor verrassingen. Hun toestand blijft zorgelijk, maar is minder hopeloos dan men eerst vreesde.

‘Het geel’ treft wilde vogels

Roy Slaterus, Margriet Montizaan

Duivenmelkers, siervogelhouders, roofvogelonderzoekers en medewerkers van vogelopvangcentra kennen ‘het geel’, oftewel trichomoniasis, al heel lang. Vogelaars hoorden er pas enkele jaren geleden voor het eerst over.

Hoe het ranavirus te herkennen

Selena Maijer

Het ranavirus is een opkomende infectieziekte die amfibieën, reptielen en vissen treft. Het kan er bij amfibieën voor zorgen dat kleine populaties uit een gebied verdwijnen.