De Levende Natuur nummer 1 van 1993 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Kiezelwieren op herbariummateriaal als referentie voor waterkwaliteit

Dam, H. van & A. Mertens

Kunstmatige riffen in de Noordzee

Leewis, R.J.

Rode bosmieren in Midden-Limburg

Buggenum, H.J.M. van

Effecten van runderbegrazing op vegetaties met Rode bosbes in de Mariapeel

Bossenbroek, Ph.

(Her)introductie van inheemse plantesoorten: openheid gewenst

Strykstra, R.J.

Buntgrasduin op Terschelling na 25 jaar weer onderzocht

Ketner-Oostra, R.

Van grasland tot binnendijks brakwaterslik

Klomp, W.