De Levende Natuur nummer 3 van 1993 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Kleine landschapselementen en salamanders

Grooten, P.H.A. & J.J. van Gelder

Uitbreiding begrazing van de Oosterkwelder op Schiermonnikoog

Bakker, J.P., B.F. van Tooren & J. de Vlas

Introductie van plantesoorten: een reactie

Bruin, C.J.W.

Structuurschema Groene Ruimte, wat schieten we ermee op?

Schaik, C. van

Ontwikkeling en beheer van de vegetatie op de Strandvlakte van Schiermonnikoog

Tooren, B.F. van, L.M.L. Zonneveld, P.J. Keizer & J. Huisman
 

Begrazing, betreding en ontzilting

Slager, H., K.P. Groen & J. Visser

Invloed van maairegime op de bloei en hergroei van Padderus

Wiegers, J.

Kunstmatige riffen in de Noordzee: een reactie

Wolff, W.J.