De Levende Natuur nummer 4 van 1993 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Landschapselementen hersteld in Mergelland

Elk, G. van

Korstmos-oases in Amsterdam

Aptroot, A. & R. Roos

Hebben rasverschillen bij runderen implicaties voor het natuurbeheer?

Wallis de Vries, M.F.

Populatiebiologie bij het beheer van zeldzame planten: de Klokjesgentiaan

Compensatiemaatregelen rond dijkverzwaring in Waaluiterwaarden: verantwoord herstel of lapmiddel?

Peters, B.W.E. & G.H.S. Kurstjens