De Levende Natuur nummer 6 van 1993 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Zaaddispersie: een onderbelicht proces in het herstelbeheer

Dorp, D. van

Jaarrondbegrazing in de Lauwersmeer: zelfredzaamheid van grote grazers en effecten op de vegetatie

Deursen, E.J.M. van, P. Cornelissen, J.T. Vulink & P. Esselink

De aanplant van biezen langs de Nieuwe Merwede

Geilen, N., H. Coops & J.A. van der Velden

Nederlands natuurbeleid, van de wal in de slootkant

Groen, N.M.

Vegetatiesuccessie in het Volkerak-Zoommeer in de eerste vijf jaar na afsluiting

Spaans, B. & P. Esselink