De Levende Natuur nummer 3 van 1994 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Herstel voortplantingsbiotoop Boomkikker in Limburg

Gubbels, R.E.M.B. & G. Jonkman

De natuur van de mens en de natuur

Bergs, J. van den

Het Naardermeer op weg naar het jaar 2000

Tooren, B.F. van, A. Bouman, T.J.M. Spruyt & W.J.R. de Wijs

Waddengebied, duinen, scholekster en otter populairst, bermen in plaats van blauwgraslanden

Wiegers, J.

Waterhuishoudkundige herstelmaatregelen voor een succesvol natuurbeheer in het Reestdal

Vegter, U. & E.W.G. van der Bilt

De Levende Natuur van het Naardermeer

Redactie