De Levende Natuur nummer 6 van 1994 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Herstel laagveenmoeras in de Leiemeersen (West-Vlaanderen)

Decleer, K.

Beuven blijvend hersteld?

Buskens, R.F.M.

Ontwikkeling van flora en vegetatie op twee alternatieve melkveebedrijven

Smeding, F.W.

Natuurbeheer door agrariers: van stiefkind tot troeteldier?

Melman, Th.C.P. & G.H.M. Buitink

Natuur van de ‘witte’ en ‘grijze’ gebieden

Oostrum, J.H.A. van & J. Dekker

Boekbesprekingen, vragen en mededelingen, omslag achterzijde