De Levende Natuur nummer 3 van 1995 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Een beleid voor witte en grijze gebieden in Noord-Holland

Tekke, R.M.H. & V. Loeffen

In ‘t hart van Noord-Holland

Thijsse, J.P.

Heidebeheer en het Gentiaanblauwtje

Scheper, M., I. Wynhoff & J.G. van der Made

Tellen en fotograferen van ringslangen bij Amsterdam

Zuiderwijk, A. & R. Wolterman

Milieu-effecten van het verwijderen van hooi uit De Weerribben

Het Overlevingsplan Bos en Natuur

Opstal, A.J.F.M. van & W. Schaap