De Levende Natuur nummer 6 van 1995 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Vegetatieontwikkeling en natuurbeheer van het zeedorpenlandschap bij Zandvoort

Ehrenburg, A., M. van Til & J. Mourik

Vegetatieontwikkeling en cyclisch waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen

Huijser, M.P., H.J. Drost & Y.J.B. Roling

De Groote vuurvlinder

Thijsse, J.P.

Zijn er nog perspectieven voor de Grote vuurvlinder?

Tweel, M.J. van, J.G. van der Made & C.A.M. van Swaay

De levensvatbaarheid en het beheer van kleine plantenpopulaties: een reaktie

Oostermeijer, J.G.B.