De Levende Natuur nummer 1 van 1996 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Natuurproduktiebetaling: ondermijning van het natuurbeleid of juist rendementsverhoging?

Clausman, P.H.M.A.

De Noorder IJ-Plas, een bedreigd brakwatergebied onder de rook van Amsterdam

Lenoir, L., M. van Soesbergen & L. van Boom

Verspreidbladig goudveil en Tongvaren in de Biesbosch

Boesveld, A. & J.J.M. van der Neut

Nieuwe petgaten in ‘De Westbroekse Zodden’.

Veen, P.H., J. Manten & B. Bos

Effecten van waterpeilbeheer en begrazing op het voorkomen van visetende vogels

Voslamber, B.

Programma Internationaal Natuurbeheer (PIN) 1996 - 2000

Vernooy, M.L.

Reactie van edelherten op veranderend beheer van Vereniging Natuurmonumenten

Worm, P.B. & S.E. van Wieren