De Levende Natuur nummer 4 van 1996 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

De Kemphaan terug in de Nederlandse graslanden

Geld, J. van der & R. Leguijt

Terugkeer van doorschijnend glanswier in het Beeldven

Beers, P. van & J. Bruinsma

Mierenleeuwen in de duinen van Walcheren

Struijk, R.

Desmidiaceeën in de IJsbaan van Beetsterzwaag

Tooren, B.F. van & A.J. van Tooren

Het Rammegors ... zout, zoet of brak?

Reest, P.J. van der & A.M.M. van Haperen