De Levende Natuur nummer 5 van 1996 (Papieren magazine)

Thema

Inventariseren in Nederland

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Hunebedden van grote betekenis voor lichenen

Herk, C.M. van, A. Aptroot & P.P.G. van den Boom

De bijdrage van vrijwilligers aan de kennis over de verspreiding van hogere planten

Groen, C.L.G.

Poelenplannen: RAVON en de pragmatische soortbescherming in Nederland

Lenders, H.J.R.

PGO staat voor ...

Leeuwen, B.H. van

Nederland kijkt naar hommels

Aptroot, A. & A.L. van Iperen

Kartering van paddestoelen op landelijke en regionale schaal

Kuyper, Th.W.

Kijk op mariene organismen in onze kustwateren

Bruyne, R.H. de & A.W. Gmelig Meyling

Biodiversiteit betreft ook insekten

Barendregt, A.

Vlinderbescherming, van landelijk tot achtertuin

Veling, K.

Het broedvogelmeetnet van SOVON

Saris, F.J.A., H. Sierdsema & E.J.M. Hagemeijer

Een jaar Zoogdiermonitoring

Kaper, A.

Sprinkhanen en de Rode Lijst

100 jaar inventariseren in Nederland (PGO's)