De Levende Natuur nummer 1 van 1998 (Papieren magazine)

Thema

Immigratie

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

In de voetsporen van de eik, postglaciale herkolonisatie-routes.

Dam, B.C. van & S. de Vries

Wat is een "exoot"?

Hengeveld, R. & F. van den Brink

Exoten bestrijden vanuit ecologisch begrip.

Hengeveld, R.

Gevleugelde exoten, vloek of zegen?

Lensink, R

Hoe inheems zijn onze inheemse bomen en struiken?

Maes, B.

Ecologische achtergronden van het stinzenplantenmilieu.

Baas, W.

Zoetwater-exoten in Nederland: aanwinst of verstoring?

Brink, F. van den & G. van der Velde

Muskusrat en Beverrat: mooi maar lastig.

Barends, F.

Zuidelijk kantmos rukt op in duin, bos en hei: een nieuwe plaag in wording?

Stieperaere, H., O. Heylen & P. Sollman

Boerennatuur: kansen voor versterken van de samenhang in de EHS.

Opdam, P.