De Levende Natuur nummer 5 van 1998 (Papieren magazine)

Thema

Kleine marterachtigen

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

Sporenonderzoek bij marterachtigen.

Diepenbeek, A. van

PCB's, dioxinen en furanen in kleine marterachtigen uit de Oude Venen.

Leonards, P.

Marterachtigen in Nederland: waar hebben we mee van doen?

 

Knelpunten in de kennis rond onze marterachtigen.

 

Zijn kleine marterachtigen te obscuur voor het soortenbeleid?

Broekhuizen, S.

Marterachtigen in Vlaanderen.

Berge, K. van den

Potentieel voortplantingsgebied van de Boommarter op basis van actuele verpreidingsgegevens.

 

Herintroductie van marterachtigen: moet het wel, en hoe dan?

Mulder, J.L. & S. Broekhuizen

Het leefgebied van een Bunzing.

 

Nieuwe mogelijkheden voor onderzoek aan de Boommarter in Nederland.

Kleef, H.J