De Levende Natuur nummer 7 van 1998 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

Kleinschalig herstelbeheer in de Lemselermaten (Oost-Twente).

Eysink, A.Th.W. & O. de Bruijn

Hydrologische maatregelen voor het herstel van blauwgrasland in de Bennekomse Meent.

Hoek, D. van der & W.G. Braakhekke

Verzuring en eutrofiering van blauwgraslanden.

Lamers, L.P.M., M.C.C. de Graaf, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs

Kleinschalig herstelbeheer in het Boddenbroek op het landgoed Twickel.

Bruijn, O. & J. Hofstra

Restauratie van verzuurde laagvenen in infiltratiegebieden.

Bootsma, M.C., B. Beltman, A. Barendregt & T. van den Hoek

Plaggen in een beekbegeleidend laagveen.

Boeye, D. & B. Verhagen

Herstel van knopbiesvegetaties door plaggen in een kalkrijke, vochtige duinvallei.

Slings, Q.L.

Het herstel van natte schraallanden.

Jansen, A.J.M., P.C. Schipper & S. van Opstal

Tips voor herstel van natte schraallanden.

Jansen, A.J.M. & P.C. Schipper

Van calciumarme en -rijke en van lokale en regionale systemen.

Jansen, A.J.M & P.C. Schipper

Herstel van een pleistoceen blauwgrasland: het Stelkampsveld.

Rossenaar, A.J.G.A. & J.G. Streefkerk

Herstel van verzuurde hooilanden in De Wieden.

Piek, H., J.H. van Slogteren & N. van Heijst