De Levende Natuur nummer 1 van 1999 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

Heeft het ontsnipperen eigenlijk wel zin?

Duinhoven, G.A.J. van

Herintroductie van dassen.

Derckx, H.

Erosiedalen in beweging.

Horsthuis, M.A.P., M. Zekhuis & B. Slatman

Registreren van het gebruik van faunapassages.

Brandjes, G.J., G. Veenbaas & G.J. Bekker

Een hevel-vispassage op Texel.

Wintermans, G.J.M.

Fauna en landschap in prehistorisch Nederland.

Zeiler, J.T.

Verbindingen voor plant en dier.

Vermeulen, H.J.W. & P.J. den Boer

Werken aan wegen voor plant en dier.

Kraal, H.

Herintroductie van Dassen: een weerwoord.

Mulder, J.L. & S. Broekhuizen

TN Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Jongman, R.H.G.

Akkerkruiden in Drenthe en Twente, naar een effectieve bescherming.

Oosterveld, E.B.