De Levende Natuur nummer 4 van 1999 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

Spontane ontwikkelingen op landschapsschaal en het belang van risicospreiding en gradiënten bij natuurontwikkeling.

Londo, G.

De ontwikkeling van de flora in de Flevolandse kleibossen.

Bremer, P.

Mossen op de buitenplaats Schaep en Burgh.

Tooren, B.F. van & A. Bouman

Libellen in het landelijk gebied van Zuid-Holland.

Mostert, K.

Zeldzame planten in het nauw: problemen van kleine populaties.

Oostermeijer, G., S. Luijten, M. Kwak, E. Boerrigter & H. den Nijs