De Levende Natuur nummer 2 van 2000 (Papieren magazine)

Afbeelding

Geen omslag

 

 Broedvogels profiteren van natuurontwikkeling in Meinerswijk.

Erhart, F. C.

 

 Programma Beheer: vloek of zegen?

Heijligers, W.H.C.

 

 Help, de Grutto verdwijnt.

Altenburg, W. & E. Wymenga

 

 Effecten van verkeersdruk en verontreinigingen op het regionale herstel van dassenpopulaties.

Brink, N.W. van den & W.-C. Ma

 

 Kleine zoogdieren betrouwbaarder en efficiënter inventariseren.

Bergers, P. J.M. & M. la Haye

 

 Effecten van gefaseerd maaibeheer op de ongewervelde fauna van graslanden.

Wallis de Vries, M.F. & J.C. Knotters

 

 Een kanttekening bij gefaseerd maaibeheer.

Keizer, P.J.

 

 Overhoekjes of grote natuurlijke landschappen?

Redactie